۲۱ آذر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9688112
T T
۰ نفر
جاذبه های گردشگری سوادکوه نیازمندتوجه ویژه است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/09/21 اقتصاد.گردشگری..توجه مسوولان.
ساری - بخشدارمرکزی شهرستان سوادکوه با اشاره به وجود آثار و جاذبه های گردشگری مناسب درمنطقه گفت : برای ایجاد درآمد ازمحل بازدید گردشگران نیازمند توجه ویژه مسوولان ذی ربط به منطقه هستیم .
سهراب رحمتی روزپنجشنبه درگفت وگوباخبرنگارایرناافزود:درحال حاضر620 اثرگردشگری دراین منطقه وجودداردکه بافراهم آوردن برخی زیرساختهامی توان زمینه جذب توریسم وگردشگرراباهدف ایجاد درآمد فراهم کرد.
وی ادامه داد:ازاین تعداداثر و جاذبه گردشگری شهرستان سوادکوه بیش از50 اثرتوسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری به ثبت رسیده است .
به گفته بخشدارمرکزی شهرستان سوادکوه باتشویق بخش خصوصی درزمینه سرمایه گذاری درخصوص مناطق گردشگری این شهرستان می توان زمینه توسعه این شهرستان محروم رانیزفراهم آورد.
وی باتاکیدبراینکه درآمدحاصل ازصنعت گردشگری دربرخی ازکشورها بیشترازدرآمدهای نفتی است گفت : درسفرنخست رییس جمهوری به این شهرستان ایجادشش نقطه گردشگری دراین منطقه تصویب شد.
رحمتی ادامه داد:مردم ومسئولان شهرستان سوادکوه دراین انتظارهستند تا با اجرایی شدن این مصوبات به نوعی زمینه محرومیت این شهرستان برطرف شود.ک 3/ 7329/2585 / 402/506 شماره 012 ساعت 14:39 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ