۱۵ آذر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9687443
T T
۰ نفر
عمر خط کشی معابر در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/09/15 علمی آموزشی.رنگ.خطوط.معابر مدیر گروه رنگ ، رزین و روکش های سطح پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: عمر خط کشی معابر در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است.
دکتر مجتبی میرعابدینی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: رنگ های معابر براساس سیستم خط کشی به دو بخش سرد و گرم تقسیم می شوند.
وی اظهار داشت: رنگ های سرد جزو رنگ های کم دوام شناخته شده اند و طول عمر آنها براساس میزان تردد بین یک تا شش سال باید باشد در حالی که در کشور ما در مسیرهای پر تردد به سختی به شش ماه می رسد.
وی در خصوص رنگ های گرم توضیح داد : این نوع رنگ بیشتر در بزرگراهها استفاده می شود و باید بین سه تا پنج سال دوام داشته باشند اما در کشور ما در نهایت 18 ماه تا حداکثر دو سال بیشتر دوام ندارند.
وی افزود: پایین بودن کیفیت رنگ و مواد مصرفی، عدم آماده سازی مناسب سطح معابر در قبل و بعد از خط کشی ، کیفیت ضعیف روکش های آسفالت و مسئله فرهنگ ترافیک درکشور از جمله دلایل مختلف پایین بودن طول عمر خط کشی ها درمعابر کشور است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با اشاره به برگزاری سمینار رنگ و روکش در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: دراین سمینار دلیل پایین بودن کیفیت خطوط معابر، ضعف در کارهای تحقیقاتی در زمینه رنگ های ترافیکی عنوان شد.
میرعابدینی با اشاره به اینکه از لحاظ اجرایی در زمینه رنگ شرکت های زیادی فعال هستند افزود: مقرر شد تا تعاملی بین مراکز اجرایی و تحقیقاتی برقرار شود تا نتیجه تحقیقات به مراکز اجرایی ارجاع و عملی شود.
وی گفت: همچنین مقرر شد تا کارگروهی متشکل از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ، وزارت راه و ترابری ، شهرداری تهران و نمایندگانی از شرکت های رنگ سازی نیز با هدف سامان دادن به وضعیت خط کشی معابر تشکیل شود.
شماره 015 ساعت 11:15 تمام
۰ نفر