۱ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9683555
T T
۰ نفر
دانشمندان از یک سلول موش، غده پروستات بوجود آوردند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/01 علمی آموزشی.پزشکی.پروستات متخصصان زیست شناسان مولکولی موفق شدند از سلول های منفرد در موش، غده پروستات بوجود آورند. این موفقیت پیشرفت مهمی در زمینه تحقیق برای کشت بافت پیوندی در محیط آزمایشگاه محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک گروه تحقیقاتی چهار نفره از شرکت زیست فناوری ژنتیک در کالیفرنیا، پس از کشف یک سلول بنیادی در پروستات موش ها به این موفقیت دست یافتند.
در این مطالعه که مشروح آن در شماره آنلاین مجله نیچر منتشر شده است، سلول CD117 به قسمت زیر کلیه یک موش آزمایشگاهی پیوند زده شد.
در این تحقیق، از 97 پیوند سلول منفرد ، 14 پروستات کارآمد بوجود آمد.
سلول های بنیادی به دلیل قابلیت آنها در تولید سلول های تخصصی که می توانند جایگزین بافت های آسیب دیده شوند، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند.
بیشترین محور تمرکز متوجه سلول های بنیادی در مرحله جنینی است. سلول های بنیادی جنینی سلول های پرتوانی هستند که می توانند در بدن به هر بافتی تبدیل شوند.
سلول های بنیادی بزرگسال که سلول های بنیادی تک توان هستند، از قبل برای تبدیل شدن به سلول های خاص برنامه ریزی شده اند. در این مطالعه از سلول های بنیادی بزرگسال تک توان استفاده شده است.
با این وجود، جداسازی سلول های تک توان و ایجاد قابلیت باززایی در آنها برای آنکه به بافت خاصی در حیوان زنده تبدیل شوند، با مشکلات بزرگی روبرو بوده است.
در سال 2006، دو گروه از دانشمندان موفق شدند از یک سلول بنیادی منفرد موش یک غده پستانی بسازند.
محققان ژنتیک حدس می زنند مردان نیز شمار زیادی سلول های بنیادی CD117 داشته باشند.
با این حال تحقیقات بیشتری باید در این زمینه انجام شود.
پروستات غده کوچکی است که دقیقا در زیر مثانه قرار دارد. سرطان پروستات یک سرطان شایع در کشورهای توسعه یافته است.
شماره 009 ساعت 14:18 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ