۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9683412
T T
۰ نفر
گروه مطالعات بهسازی لرزهای و استحکامبخشی بناهای تاریخی تشکیل شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/29 فرهنگی.میراث فرهنگی.سایر مسوول گروه مطالعات بهسازی لرزه ای، گفت: گروه مطالعات بهسازی لرزهای و استحکامبخشی بناهای تاریخی، به همت اداره کل حفظ و احیای بناها و محوطههای تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شد.
به گزارش ایرنا از معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علی آذری ازغندی، افزود: برنامه های این گروه در سه سطح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف و تبیین شده است.
وی گفت: در بخش کوتاه مدت، مبانی نظری و میزان مداخله در بناها و محوطه های تاریخی به منظور استحکامبخشی، تعیین می شود.
آذری، افزود: این گروه در بخش کوتاه مدت، طرحهای در دست اجرای مرمت و بهسازی را بررسی و در مورد درستی یا نادرستی آنها اعلامنظر می کند.
وی، اهداف میان مدت این گروه را با برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی، تدوین دستورالعملهای بومی برای بهسازی لرزهای، استحکامبخشی و تدوین مبانی نظری مداخله عنوان کرد.
آذری، گفت: هدف بلند مدت این گروه، تدوین آئیننامه حفاظت و شیوه مداخله در سازه بناهای تاریخی در مقابل بارهای ثقلی و دینامیکی است و زمان مورد نیاز برای تدوین آن حدود 18 ماه درنظر گرفته شده است.
کارشناس دفتر حفظ و احیای بناها و محوطههای تاریخی، افزود: اعضای این گروه، اساتید و فرهیختگان دانشگاهی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی هستند.
شماره 033 ساعت 14:22 تمام
۰ نفر