۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9677994
T T
۰ نفر
تقویت روابط اسلام و مسیحیت در همایشی در لندن مورد تاکید قرار گرفت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/14 لندن - شرکت کنندگان در همایش مسلمانان و مسیحیان : راه پیش رو، در شهر لندن ، برضرورت تقویت روابط میان اسلام و مسیحیت تاکید کردند.
این همایش مذهبی از سوی تشکل غیردولتی وحدت اسلامی انگلیس (منتدی الوحده الاسلامیه ) و با حضور تعدادی از روحانیون و اندیشمندان مسلمان و مسیحی برگزار شد.
سخنرانان این همایش یک روزه با اشاره به اشتراکات فراوان موجود میان ادیان الهی تاکید کردند که رهبران مذهبی باید با تقویت اشتراکات و با پرهیز از دامن زدن به برخی اختلاف نظرها، پیروان ادیان آسمانی را از بدبینی و تنفر مذهبی برحذر دارند.
در این همایش همچنین به این موضوع اشاره شد که تقویت اصول انسانی و اخلاقی و عدالت و برادری که مورد تاکید همه ادیان الهی است باید مورد توجه اندیشمندان و متفکران مسلمان و مسیحی قرار گیرد.
بهترین راه پیش روی مسلمانان و مسیحیان در جهان امروز که پر از بی عدالتی و ظلم و جور است ، همانا راه انبیاء الهی است .
تشکل وحدت اسلامی انگلیس ، در هفته جاری همچنین همایش دو روزه وحدت اسلامی : پیام ها و نیازها را نیز با حضور اندیشمندان مسلمان از کشورهای مختلف برگزار کرد.
اروپام 345** شماره 001 ساعت 10:56 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ