۳ اسفند ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9669613
T T
۰ نفر
دومین دوره هم صحبتی فرهنک، اندیشه و سیاست در کانون اندیشه جوان # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/03 فرهنگی.ادبیات.کانون اندیشه جوان ثبت نام برنامه های آموزشی دومین دوره هم صحبتی فرهنک، اندیشه و سیاست2 کانون اندیشه جوان آغاز شد. به گزارش ایرنا، برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های مختلف اندیشه ای، از جمله برنامه های کانون اندیشه جوان در پیگیری رویکردهای فرهنگی و اندیشه ورزانه مورد نیاز و توجه نسل جوان است. در ادامه کلاس های برگزارشده در طول نیمسال تحصیلی و تابستان گذشته، این دوره مطابق با نیازهای موجود، طراحی شده و از فرهیختگان و اساتید متعهد برای ارائه مباحث، دعوت بعمل آمده است. عناوین کلاس های این دوره عبارتند از: -1بازخوانی اندیشه دینی در آینه فلسفه و کلام جدید -2 مبانی تفکر مدرن -3 روشنفکری غربی و قرآن -4اصول اعتقادات اسلام -5منظومه فکری شهید مطهری -6مبانی و مسائل نظری حکومت دینی -7مباحث زنان در قرآن -8کلیدواژه های قرآن از منظر قرآن -9درآمدی بر مکاتب مهم در فلسفه علم -10بازشناسی جریان های عرفانی معاصر -11اندیشه ورزی اقتصادی در آراء متفکران اسلامی -12بررسی تحلیلی حیات سیاسی امامان شیعه علیهم السلام -13جریان شناسی سیاسی ایران معاصر -14فرهنک، افکار عمومی و شیوه های نوین تقابل -15بررسی و آسیب شناسی مباحث فمینیسم این دوره که اطلاعات مربوط به جزئیات برگزاری آن (سرفصل مباحث، اساتید و برنامه زمانی کلاس ها) بر روی پایگاه اینترنتی کانون اندیشه جوان (.www org.canoon( قرار گرفته است، از شنبه 8 اسفندماه سال جاری آغاز می شود.
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ