۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9641368
T T
۰ نفر
احتمال زنده ماندن گوساله های حاصل از انجماد جنین آزمایشگاهی بیشتراز گوساله های شبیه سازی شده است ...............................................................
......
خبرگزاری جمهوری اسلامی 17:58 17/11/1389 اصفهان -رئیس پژوهشکده زیست فناوری جانوری پژوهشگاه رویان در اصفهان، گفت: احتمال زنده ماندن ' آبگینه 'و 'آبگون '، دو گوساله حاصل از انجماد جنین آزمایشگاهی در مقایسه با 'بنیانا 'و 'تامینا ' بسیار بیشتر است.
بنیانا و تامینا نخستین گوساله های شبیه سازی شده در خاورمیانه بودند که در تابستان سال گذشته در پژوهشگاه رویان اصفهان به دنیا آمدند اما به فاصله چند روز پس از تولد به علت عوارض ناشی از تب حاد و مواج از دنیا رفتند.
دکتر' محمد حسین نصر اصفهانی 'روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا با بیان اینکه یک هفته از تولد آبگینه و آبگون می گذرد، افزود: روش استفاده شده در تولد آبگینه و آبگون با دو گوساله شبیه سازی شده کاملا متفاوت است.
وی دلیل دیر اعلام کردن خبر تولد دو گوساله حاصل از انجماد جنین آزمایشگاهی را اطمینان از زنده ماندن آنها عنوان کرد و گفت: این دو گوساله هم اینک در سلامتی کامل به سر می برند.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این دو گوساله با هدف تولید نسل گاوهای شیروار به دنیا آمدند، تصریح کرد: متوسط شیردهی برای گاوهای شیروار در کشور هشت تن برای یک دوره است.
وی افزود: پیش بینی می شود میزان شیردهی این گوساله ها در زمان شیردهی تا 18 تن در هر دوره برسد که منجر به توسعه صنعت پرورش گاو شیری می شود.
وی اظهار داشت: تولد آبگون و آبگینه توسط محققین پژوهشگاه رویان نماد توانمندی کامل کشور در جهت رفع وابستگی در قلمرو دانش بیوتکنولوژی تولید مثل است.
نام های آبگون و آبگینه برگرفته از ماهیت تکنیک انجماد شیشه ای است که در طی آن جنین درون یک قطره شفاف انجمادی قرار می گیرد.
پژوهشگاه رویان امروز خبر از تولد نخستین گوساله های حاصل از انجماد جنین آزمایشگاهی در اصفهان به نام های آبگینه و آبگون داد.
7148 /607
۰ نفر