۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9622089
T T
۰ نفر

اختصاصی

۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 9622089
اختصاصی میزان انتشار آلاینده های منطقه عسلویه با یک مدل ریاضی مشخص شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/07 علمی آموزشی.محیط زیست.پژوهش.مدل ریاضی تهران - پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف یک طرح پژوهشی در مورد برآورد میزان انتشار آلاینده های هوا و ارایه مدل جامع پراکندگی در منطقه عسلویه را به انجام رساندند که می تواند به محیط زیست و ایمنی منطقه کمک کند.
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: هر منطقه بزرگ صنعتی در حال توسعه مقدار زیادی آلاینده های آب ، خاک و هوا پخش می کند.
محمد سلطانیه اظهار داشت: بدون شک دانستن میزان آلودگی محیط از دیدگاه مدیریت بهداشت ، محیط زیست و ملاحظات ملی از اهمیت زیادی برخوردار است.
مجری طرح اظهار داشت: در این طرح با ارائه یک مدل ریاضی میزان انتشار آلاینده ها در زمان ها و حالت های مختلف ، وضعیت جغرافیایی ، توپوگرافی منطقه ، آب و هوا و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
استاد دانشکده شیمی و نفت دانشگاه شریف افزود: به دلیل زیاد بودن آلاینده ها امکان اندازه گیری آنها در مناطق مختلف وجود ندارد؟ ازاین رو با یک مدل ریاضی این کار انجام شد.
وی گفت: همچنین با استفاده از روش مدل سازی نحوه پراکنش آلاینده های ناشی از پالایشگاه های گاز و واحدهای پتروشیمی در هوای منطقه ی پیش بینی شده، بررسی شد که این مدل می تواند به مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE( منطقه کمک کند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: این مدل قادر است غلظت آلاینده های منتشره را در تمام نقاط منطقه مذکور پیش بینی کند و با توجه به داده های هواشناسی بدترین شرایط را شناسایی و گزارش نماید.
وی به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: ارزیابی میزان بالقوه انتشار آلاینده های جوی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بررسی آلودگی هوای ناشی از یک واحد عملیاتی قبل از احداث آن و بررسی آلودگی هوای ناشی از گسترش واحدهای موجود از اهداف این طرح به شمار می آید.
سلطانیه ادامه داد: بررسی آلودگی هوا در اثر تغییر سوخت مصرفی واحدها و تصمیم گیری مدیریتی به منظور کنترل آلودگی از دیگر اهدافی است که در این طرح مدنظر بوده است.
علمی /9014 شماره 052 ساعت 14:30 تمام
۰ نفر