۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9610755
T T
۰ نفر

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری

۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9610755
فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری رمز پیشرفت همراه با اقتدار، علم است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/06/14 فرهنگی.رهبر.علم.معارف تهران- حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با نخبگان کشور ضمن تبیین علت دشمنی مستکبران با پیشرفت علمی ایران می فرمایند:رمز پیشرفت یک کشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یک کشور، پیشرفت همراه با اقتدار، علم است .بدون انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. دانش اقتدار می آورد.
رمز پیشرفت یک کشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یک کشور، پیشرفت همراه با اقتدار، علم است.
آماج بسیاری از توطئه های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است ؟ این را توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق آن هدف گیری دشمن، به هدفی که آنها گرفته اند، اصابت کند.
کار علمی را نگذارید متوقف بشود. از همه این حرفهایی که گفته شد، مهمتر، مساله علم و تحقیق و پژوهش است.
دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم است، اقتدارش از ناحیه علم است، زورگویی ای که امروز می کند، به خاطر علمی است که دارد.
پول فی نفسه اقتدار نمی آورد. آنی که اقتدار می آورد، دانش است. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودش را نمی داشت، نمی توانست در دنیا اینجور زورگویی بکند و در همه مسایل عالم دخالت بکند.
ثروت هم اگر به دست می آید، از ناحیه علم به دست می آید. علم را اهمیت بدهید. اینی که من سالهاست روی مساله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری ، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه می کنم، به خاطر این است. بدون انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. دانش اقتدار می آورد.
(بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور 6 شهریور 1388) فراهنگ **2006** شماره 002 ساعت 07:45 تمام
۰ نفر