۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9601673
T T
۰ نفر

کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده منتشر شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9601673
کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده منتشر شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/27 فرهنگی.ادبیات.فلسفه تهران - کتاب کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده تالیف ملیحه صابری نجف آبادی منتشر شد.
فلسفه در نظر اندیشمندان یونان معنایی بسیار کلی داشت و هر نوع فعالیت عقلانی را شامل می شد. در آن روزگار فلسفه همه زمینه های علم را دربر می گرفت و به مثابه پیشاهنگ تمام پیشرفتهای علمی و عقلی، شکوه و عظمتی بسیار داشت.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،با پیشرفت و توسعه دانش، فلسفه تحول بسیار یافت و هرچند دایره شمول آن محدود به متافیزیک شد، اما از اهمیت آن کاسته نشد. در شرق مسلمانان با استفاده از میراث فلسفی یونان و بهره گیری از آموزه های دین اسلام، دستاورد گرانبهایی به نام فلسفه اسلامی پدید آوردند؟ با فزونی یافتن اندیشه فلسفی، این علم در غرب، شاخه هایی تخصصی یافت و فلسفه های ترکیبی و کاربردی مانند فلسفه های اخلاق، دین، هنر، علم و معرفت پدید آمد.
با وجود آنکه در قرون معاصر، دایره شمول فلسفه نسبت به معنای قدیم تنگ تر شده، همچنان جایگاه رفیعی در میان معارف بشری دارد و به گفته بسیاری از اندیشمندان، ملکه علوم نامیده می شود.
امروزه نیز همچون گذشته فلسفه موضوعی حاشیه ای و مجرد نیست، بلکه نقشی حیاتی در تثبیت پایه های علم و فرهنگ هر جامعه داشته، در راس علوم قرار دارد. هر متفکری با توجه به رویکرد خاص خود تعریفی ممتاز برای فلسفه قائل است.
هرکدام از مکاتب با توجه به سیاق فکری خود تعریفی از فلسفه دارند و آن را شاهراه ارتباط با مسائل و مو ضو عات فکری زمان خود می دانند. کتاب حاضر مروری اجمالی بر سیر تفکر فلسفی دو هزار و پانصد ساله بشر است.
این کتاب مشتمل بر هشت فصل است که عناوین آن عبارت است از: فیلسوفان پیش از سقراط، از سقراط تا فلوطین،فلسفه در قرون وسطی،فلسفه جدید،فلسفه معاصر ،فلسفه اشراق،عرفان و جکمت متعالیه.
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) این کتاب را در 243 صفحه و مبلغ سی هزار و پانصد ریال منتشر کرد.
فراهنگ 1588**1630** شماره 040 ساعت 14:44 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ