۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9601017
T T
۰ نفر

مشاور سازمان بهداشت جهانی:

۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9601017
مشاور سازمان بهداشت جهانی: پرستاری در ایران بسیار پیشرفت کرده است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/20 علمی آموزشی.پرستاری.روز تهران - مشاور پرستاری سازمان بهداشت جهانی در منطقه امرو ( مدیترانه شرقی )گفت : پرستاری و مامایی در ایران در سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده است و کیفیت آموزش پرستاری ارتقا یافته است .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، دکتر فریبا الدرازی در مراسم روز پرستار افزود: در حال حاضر با توجه به ارتقای مدیریت پرستاری در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ، تشکیل سازمان بین المللی پرستاری و افزایش تعداد دانشکده پرستاری ، کیفیت آموزش پرستاری در ایران بهبود یافته است .
الدرازی اظهار داشت :با توجه به توسعه برنامه پزشک خانواده در ایران، پرستاران خانواده وظیفه بسیار مهمی را می توانند ایفا کنند و در دستیابی به اهداف توسعه سلامت نقش موثری داشته باشند.
در این مراسم دکتر دیوید بنتون مدیر ارشد اجرایی شورای بین المللی پرستاری گفت : پرستاران آینده بسیار خوبی در ایران خواهند داشت و ایران در مدت کوتاهی دستاوردهای خوبی در زمینه پرستاری داشته است و این امر از مدیریت خوب،همکاری نزدیک با دولت و از همه مهمتر تلاش پرستاران نشات گرفته است .
وی اظهار داشت : باید بین پرستاران و دولت همکاری و نزدیکی وجود داشته باشد تا بتوانند راهکارهایی را برای ارتقای کیفیت پرستاری پیدا کنند.
بنتون ادامه داد: آموزش و شرایط فعالیت بسیار مهم است ولی همکاری با جامعه مهمتر است و در صورت شکل گیری این همکاری ایران در آینده می تواند به موفقیت های بیشتری دست پیدا کند.
مدیر ارشد اجرایی شورای بین المللی پرستاری اضافه کرد : کاهش شکاف ها و دستیابی به عدالت موضوع بسیار مهمی برای پرستاران و مردم جامعه است. در دنیا بار بیماری ها به طور عادلانه تقسیم بندی نشده است و از این لحاظ شکاف های عمیقی بین کشورها وجود دارد در این شرایط نقش پرستاران در روند بهبود بیماران اهمیت می یابد.
علمی 1544**1354** شماره 049 ساعت 13:03 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ