۳ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9569567
T T
۰ نفر

مائویست ها چهار سرباز نپالی را به قتل رساندند

۳ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9569567
مائویست ها چهار سرباز نپالی را به قتل رساندند # دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/06/83 حداقل چهار سرباز نپالی روز سه شنبه در حمله مائوئیستهای این کشور به یک خودروی حامل نیروهای امنیتی نپال، در بزرگراه کاتماندو به تبت، کشته شدند. خبرگزاری پی.تی.آی، به نقل از مقامات وزارت دفاع نپال، گزارش داد که شورشیان مائوئیست یک گشتی نیروی زمینی نپال را در پنجاه کیلومتری شرق کاتماندو، پایتخت این کشور، مورد حمله قرار داده و حداقل چهار سرباز را کشته و هفت تن دیگر از آنان را مجروح ساختند. بنابه گفته این مقامات، حداقل پانزده تن از مائوئیستها نیز در اثر تیراندازی متقابل نیروهای امنیتی مجروح ولی سرانجام موفق به فرار از صحنه شده اند. گشتی نیروی زمینی نپال سرگرم پاکسازی بزرگراه "ارانیکو" از شورشیان مائوئیست بودند که مورد حمله شورشیان قرار گرفتند. یک مقام نیروی زمینی نپال گفت:"مائوئیستها ظاهرامتحمل تلفاتی شده اند، آنان مجروحان و کشته شدگان خود را به همراه می بردند و به همین جهت ما قادر به تعیین تعداد تلفات آنان نشده ایم." بزرگراه ارانکیو یکی از سه مسیری است که کاتماندو را به دیگر بخشهای نپال متصل می کند و این بزرگراه آخرین مسیری است که از محاصره اقتصادی کاتماندو توسط مائوئیستها متاثر شده است. بااینحال، منابع وزارت کشور نپال گفتند که وضعیت تردد در دو بزرگراه دیگر این کشور از جمله "بزرگراه تریبیوان" در بین "کاتماندو" و "راگزول" بهبود یافته و روز سه شنبه کامیونها و اتوبوسهای زیادی در این بزرگراه در آمد و رفت بودند. از سوی دیگر، مائوئیستهای نپال روز سه شنبه اعلام کردند که آنان محاصره نامحدود کاتماندو را از فردا برای مدت یک ماه پس خواهند گرفت. مائوئیستها، طی بیانیه ای اعلام کردند که محاصره کاتماندو را بنابه درخواست سازمانهای حامی حقوق بشر، جوامع غیر نظامی و مردم عادی پس می گیرند. در این بیانیه مشترک شش سازمان وابسته به حزب کمونیست نپال آمده است که ممنوعیت تردد خودروها در پنج منطقه اطراف دره کاتماندو از فردا برای مدت یک ماه لغو خواهد شد. شورشیان مائوئیست نپال، پایتخت این کشور را از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون به منظور اعمال فشار بر روی دولت نپال برای پذیرش خواسته های آنان، تحت محاصره داشته و از تردد کامیونها و اتوبوسها بر روی بزرگراههای منتهی به کاتماندو جلوگیری می کنند. آساق/ 310/2164/ 1770
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست