۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9568126
T T
۰ نفر
ایرنا برای پیگیری آزادی خبرنگار خود درعراق ستاد ویژه تشکیل داد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی - 26/05/83 سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) "ستاد پیگیری آزادی خبرنگاران بازداشت شده ایرنا در عراق" تشکیل داد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این ستاد در نخستین نشست خود مقرر کرد هیاتی رسمی از خبرگزاری جمهوری اسلامی به بغداد سفر کند. ماموریت این هیات گفت و گو با مقامهای دولت موقت عراق برای آزادی هر چه سریعتر خبرنگاران بازداشت شده دفتر ایرنا در بغداد است. این ستاد همچنین وظیفه اطلاع رسانی به ملت ایران در خصوص وضعیت خبرنگاران در بند ایرنا را عهده دار است. "مصطفی دربان" رییس دفتر و خبرنگار ایرنا در بغداد همراه با دو خبرنگار محلی دفتر دوشنبه گذشته از سوی پلیس دولت موقت عراق بازداشت شدند. سیام 1545ـ1415
۰ نفر