۱۸ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9566865
T T
۰ نفر
مسجد جامعی : مجموعه حکومت به مطبوعات اعتماد کنند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/05/83 داخلی.فرهنگی.خبرنگار.مطبوعات. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی گفت: مجموعه حکومت و مسوولان باید به مطبوعات اعتماد کنند و خطای آنها را بهانه ای برای توقیف قرار ندهند. "احمد مسجد جامعی" روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا افزود: اگر با خطای مطبوعات با سماحت و مبتنی بر اصل برابری جرم و مجازات برخورد نشود، عواقب جبران ناپذیری برای نظام و امنیت ملی پیش بینی می شود. وی ادامه داد: همچنین در صورت عدم اعتماد مسوولان به مطبوعات، قدرت های سلطه گر و جریان های بیرون از نظام به راحتی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و از آن سوء استفاده می کنند. وی کاهش اعتماد مردمی به حکومت را از دیگر تاثیرات برخورد با مطبوعات برشمرد وافزود: درچنین صورتی نهاد مطبوعات در برابرکل حاکمیت قرارمی گیرد.
مسجد جامعی ادامه داد: این در حالی است که از پیروزی انقلاب تاکنون هیچ گاه حکومت مطبوعات را در نقطه مقابل خود نمی دیده و با وجود پاره ای انتقادات، اما این گفتمان ها قطبی نشده بود. وزیرفرهنک و ارشاد اسلامی، ضعف نهاد مطبوعات و روزنامه نگاری در زمینه های اقتصادی، سطح حرفه ای و آموزشی و فقدان زمینه برای رقابت عادلانه را از موضوعاتی برشمرد که برغم تلاش وزارت ارشاد، هنوز به نتیحه مطلوب نرسیده است. وی گفت: امروز مسایلی نظیر امنیت شغلی اصحاب قلم از ناحیه شخصیت های منتسب به همه جناحهای اصلی کشور مطرح می شود و انتقاد به وضعیت موجود اهل قلم دیگر منحصر به یک جریان فکری حامی قوه مجریه نیست. وی ناامیدی و یاس اصحاب قلم رااز دیگردغدغه های وزارت ارشاد برشمرد وگفت: جامعه مطبوعاتی، باید تلاش کنند تا بوسیله اعتمادسازی با همه ارکان حکومت، از حرکاتی که موجب خدشه دار شدن استقلال آنها و طمع بیگانگان شود، جلوگیری کرده و مطالبات خود را از روش های قانونی رعایت کنند. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی با اشاره به انتظارات صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران، گفت: روند توسعه نیروی انسانی و قشرجوان در رسانه ها به قدری سریع و شتابان بوده که ساختار اداری دولت قدرت به پاسخگویی به همه مطالبات حرفه ای و صنفی آنان را ندارد. مسجدجامعی افزود: هر یک از بخش های رسانه های همگانی تعداد زیادی خبرنگار و روزنامه نگار و نویسنده در اختیار دارد که بااحتساب سایر نیروهای انسانی شاغل در این رسانه ها خانواده بزرگی را تشکیل می دهند که عنصر اصلی چرخش اقتصادی این خانواده را خبرنگار، نویسنده و روزنامه نگار تشکیل می دهند. وی توجه به بخش نرم افزاری برای ایجاد شرایط کار مناسب تر، تامین امنیت و پایداری شغلی، ارتقای سطح حرفه ای، دفاع از جایگاه معنوی آنان در جامعه را از وظایفی دانست که تلاش همه کارگزاران حکومت در قوای سه گانه را طلب می کند.
وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی ادامه داد: باوجود آنکه اقدامات به عمل آمده در این حوزه کم نظیر بوده اما هنوز گام های متناسب بامنزلت ونیاز این قشر برداشته نشده است. مسجدجامعی، پیگیری برنامه هایی نظیر بیمه بیکاری، شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور به قشر خبرنگار وروزنامه نگار، تاسیس صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران تقویت نهادهای صنفی و تخصصی را از تلاش های دولت برای بهبود وضعیت این قشر برشمرد. وی افزود: این تلاش ها کافی نیست و گام های بیشتری برای ایجاد شرایط بهتر و پایدار برای خبرنگاران و روزنامه نگاران باید برداشته شود. وی اظهار داشت: توجه به قشر خبرنگار و روزنامه نگار شاغل در بنگاه های خصوصی که در معرض آسیب های جدی قرار دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است. مسجدجامعی گفت:آمار توقیف نشریات نشان می دهد که بیشتر نشریات توقیفی که همچنان از ادامه روند فعالیت بازمانده اند، متعلق به بخش خصوصی بودند. وی افزود: این امر نشان می دهد که عمق آسیب وارده به مدیران، خبرنگاران و روزنامه نگاران شاغل در رسانه های متعلق به بخش خصوصی بیشتر از سایر رسانه ها است. وزیر فرهنک وارشاد اسلامی درباره ناپایداری شغلی در این حرفه اظهارداشت: افراد زیادی در بخش های مختلف یک روزنامه فعالیت دارند که رونق کار مطبوعات و پایداری آن مشاغل جنبی و فرصت های شغلی متعددی را به طور مستقیم و غیر مستقیم شکل می دهد. وی گفت: ضعف اقتصادی نشریات، عدم انتشار منظم،سطح نازل برخی نشریات موجب عدم جذب نیرو تحریریه کیفی و یا پرداخت های نازل به روزنامه نگاران می شود. مسجدجامعی افزود: این پدیده در حقیقت ثبات و پایداری شغلی کادر تحریریه و دیگر کارکنان وشاغلان این حرفه را به شدت تحت تاثیر خود قرارمی دهد و موجب نوعی عدم امنیت شغلی وحرفه ای و عدم پرداخت حق الزحمه مناسب و حتی در برخی موارد فعالیت مجانی روزنامه نگاران در برخی نشریات می شود. وی ادامه داد: این قبیل رفتارها که بیشتر در نشریات استانی قابل مشاهده است، باعث تشدید ناپایداری شغلی این قشر می شود. وی تصریح کرد:در شرایطی که عدم پایداری حرفه روزنامه نگاری گریبانگیر بخش قابل توجهی از جامعه خبرنگاری و روزنامه نگاری در نشریات متعلق به بخش خصوصی است توقیف های نابهنگام تاثیری تشدیدکننده ای برآسیب ها می گذارد.
وزیرفرهنک و ارشاد اسلامی گفت: باید مراکز تحقیقاتی در قوای سه گانه نسبت به مطالعه جامع درخصوص دلایل بی ثباتی شغل خبرنگاری و روزنامه نگاری اقدام کنند. وی افزود: می توان بادسته بندی مشکلات متعدد حرفه ای و راه های بهبود ساختار اقتصادی و حرفه ای مطبوعات و تحکیم جایگاه خبرنگاران و روزنامه نگاران در بنگاه مطبوعات نسبت به برطرف کردن موانع تدابیری اتخاذ کرد. وی تصریح کرد: اعتراض روزنامه نگاران به توقیف نشریات صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این کار، درعمل سبب محرومیت بخشی از اهالی مطبوعات از ادامه حرفه خود شده و بایستی به عنوان یک اعتراض صنفی موردتوجه مسوولان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: براساس قوانین موجود، برای رسیدگی به تخلفات مطبوعات می توان به گونه ای عمل کرد که متخلف اعم از مدیر مسوول یا خبرنگار به طور عادلانه مجازات شوند اما نشریه به حیات خود ادامه دهد. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی افزود:در این صورت یکی از عوامل ناپایداری فعالیت مطبوعاتی برطرف شده و آثار جنبی مترتب برادامه توقیف نشریات مهار و از سوء استفاده مخالفان نظام نیز جلوگیری می شود. وی درخصوص آزادی مطبوعات اظهار داشت: تا زمانی که دیدگاه های قطبی بر مسایل فنی و حرفه ای خبرنگاران سایه افکنده، فضا برای ایجاد تحول مطلوب و بهبود شرایط کاری آنها مبهم خواهد بود. مسجد جامعی تصریح کرد: با نگاه قطبی در برابر مقوله توسعه مطبوعات که آثار خود را در حوزه قانون گذاری و اجرا برجای می گذارد نمی توان تعامل سازنده و موثر نایل شد. به گفته وی، باید در جست و جوی نگاه حرفه ای و کارشناسی بود تا از فرو افتادن به سطحی نگری درباره مطبوعات دور شد. وی اظهار داشت: این اهمیت روزنامه ها در عرصه اطلاعرسانی به این دلیل است که مالکیت خصوصی بر بنگاه مطبوعات امری قانونی و به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به شمار می رود. وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی تصریح کرد:براساس این اصل،" مطبوعات و نشریات در بیان آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد". وی افزود: طبق اصل 9 قانون اساسی در نظام ما اهمیت آزادی تا حدی است که قانون اساسی آن را هم طراز وحدت و تمامیت ارضی کشور آورده و حفظ آزادی را وظیفه دولت و ملت دانسته است. وی تصریح کرد: این دو اصل به روشنی دلالت بر اصل "بودن" و "آزادی " و مظهر اصلی آن یعنی آزادی بیان دارد که به نوبه خود در آزادی مطبوعات و توسعه اطلاع رسانی متبلور است. مسجد جامعی ادامه داد: بنابراین آزادی مطبوعات نباید به دلیل نگرانی از سوء استفاده از آن به مخاطره بیفتد و مطبوعات مجبور باشند برای بقای خود مجیزگو شوند و یا خنثی و یا تعطیل شوند. وی گفت: تجربه نشان می دهد که هزینه برخورداری از مطبوعات زنده و اخلاق- مدار بسیار کمتر از فواید مطبوعات مطیع و گوش به فرمان است. وی ادامه داد: عده ای نیز هستند که از سر دلسوزی و نگرانی از برخی تندروی -ها و سوء استفاده از آزادی و یا از سر عدم پایبندی و اعتقاد به لوازم مردم سالاری انتقادهایی مطرح می کنند که در جای خود قابل تامل است. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی گفت: اگر شرایط گفت و گوی کارشناسی در این حوزه شکل گیرد و تنها با نگاهی سیاسی به مطبوعات نگریسته نشود، بسیاری از سوء تفاهم ها رفع شده و آینده روشن تری برای مطبوعات بوجود می آید. وی با اشاره به رشد کیفی و کمی مطبوعات پس از پیروزی انقلاب، گفت: برخی صاحب نظران تفاوت کیفی و ماهوی را که به دلیل وقوع انقلاب درایران در عرصه اطلاع رسانی و توسعه آزادی های مدنی ایجاد شد به درستی مورد توجه قرار نمی -دهند. وی افزود: این تحلیل ها در برخی موارد تحت تاثیر شرایط حاضر و تنگناهایی است که اصحاب قلم به آن دچار شده اند و وضعیت را به نحوی تیره و تار می بینند که تفاوت مزبور رنک می بازد. وی ادامه داد: این در حالی است که روند رشد کیفی و کمی مطبوعات به عنوان شاخص توسعه آزادی بیان در جوامع، در کشور ما نسبت به کلیه ادوار گذشته وضعیت مطلوب و رو به رشدی را نشان می دهد. به گفته وی، شاخص های کمی مانند آمار صدور مجوزها و سرانه مصرف کاغذ، رشد نشریات محلی و تخصصی،انتشار حدود 90 روزنامه منظم، سراسری و محلی، توسعه صنعت چاپ و سایر حلقه های خدمات مرتبط با مطبوعات، تولد نهادهای صنفی و مدنی و راه اندازی چندین خبرگزاری خصوصی تنها گوشه ای از این واقعیت ها است.
مسجدجامعی گفت: در زمینه تحولات کیفی نیز می توان به افزایش آزادی مطبوعات باوجود دولت مقتدر، تنوع و تکثر نسبی درحوزه نشریات سیاسی، افزایش نشریات تخصصی در بخش های گوناگون مانند نشریات تخصصی حوزوی ودینی که شمار آنها به حدود 80 عنوان نشریه دارای مجوز می رسد، اشاره کرد. وی گسترش گفتمان نقد و انتقاد در حوزه سیاسی، اجتماعی، بهبود نسبی ساخت برخوردبامطبوعات،ایجاد شفافیت بیشتر،شکل گیری گفتمان حقوقی درباره مطبوعات از دیگر زمینه های رشد کیفی مطبوعات برشمرد. مسجدجامعی اظهار داشت: این امر سبب شده تا مطبوعات به عنوان تنها وسیله ارتباط جمعی که بخش خصوصی درآن امکان حضور و فعالیت دارد بتواند در فرهنک -سازی حضور یابد. وی افزود: مطبوعات در زمینه هایی چون افزایش توجه جامعه به ضرورت قانون- گرایی، تحکیم انسجام اجتماعی، تقویت گسترش قلمرو سیاسی ملی و حوزه عملکرد دولت و ملت، گسترش حوزه نظارت جمعی بر عملکرد مسوولان، ملزم کردن صاحبان قدرت به پاسخگویی، استحکام حقوق شهروندی و پیشبرد و گسترش آزادی بیان موفقیت چشمگیری داشته اند. وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی، با اشاره به تاثیرگذاری روزنامه نگاران و خبرنگاران بر جنبش مشروطیت، گفت: مطبوعات سهم بزرگی از آزادی که طی این دوران نصیب مردم شد، را در اختیار دارند. وی بااشاره به پیشرفت های اخیر در حوزه ارتباطات گفت: با این وجود نیروی انسانی در وسایل ارتباط جمعی به رغم پیشرفت های علمی و فنی همچنان نقش اول را بازی می کند. به گفته وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی، این انسان است که به واقعیت ها روح و جهت می دهد و به اندازه وسعت فکر، عمق وجدان، تعهد، خلوص و ایمان نسبت به آرمان های خود، جامعه خود را نسبت به حقایق روشن کرده وآزادی را خلق می کند.
وی بااشاره به تقارن روز خبرنگار با سالگرد پیروزی مشروطه گفت: تاریخ و سرگذشت این جنبش بامطبوعات که تاثیر بسزایی در شکوفایی آن برجای گذاشتند، سخت به هم گره خورده است. مسجدجامعی بااشاره به انتشار 489 نشریه در 25 شهر کشور در دوره مشروطه اظهار داشت:نهضت مشروطه سهم بسزایی در رشد مطبوعات برجای گذاشت و مطبوعات نیز متقابلا در پیش برد انقلاب مشروطه سهم بزرگی داشتند. وی پیشنهاد کرد که سال آینده به دلیل یکصدمین سالگرد مشروطه، اصحاب قلم بزرگداشتی برای این حادثه تاریخی برگزار کنند و یکی از جوایز بزرک بخش مسابقه سال آینده جشنواره مطبوعات به جنبش مشروطه اختصاص یابد. فراهنک. 2304/ 1064
۰ نفر