۲۶ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9561396
T T
۰ نفر
متن پیش نویس دوم قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی به شورای حکام # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/83 شورای حکام.قطعنامه.پیش نویس. سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه در پی رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته در نشست دیروز و امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی متن اصلاح شده و جدیدی را به شورای حکام ارایه کردند. در یکی از اصلاحات صورت گرفته به جای کلمه "لغو" در موضوع مربوط به فعالیت های فراوری اورانیوم در اصفهان و پروژه آب سنگین اراک، از واژه تجدیدنظر استفاده شده است. متن کامل این پیشنویس به شرح زیر است: شورای حکام، الف ) با یادآوری قطعنامه های مصوبه ی این شورا در 13 مارس 2004، 26 نوامبر 2003 و 12 سپتامبر 2003 و بیانیه ی شورا در تاریخ 19 ژوئن 2003، ب ) با قدردانی از گزارش دبیر کل (آژانس بین المللی انرژی اتمی ) در اول ژوئن 2004 در ارتباط با اجرای مقررات ایمنی /پادمانه/ در ایران، ج ) با قدردانی مجدد از ایران در زمینه ی تداوم اجرای پروتکل الحاقی و ابراز خشنودی و رضایت از ایران برای تن دادن به خواسته ی آژانس درارتباط با اعلامیه های مقدماتی الحاقی به این پروتکل، د) با این حال، خاطرنشان می شود که ایران در راستای خواسته قطعنامه های قبلی شورای حکام هنوز این پروتکل را تصویب نکرده است ، ه ) با یادآوری تعهدات ایران در خصوص تعلیق همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی و عملیات فرآوری مجدد و دادن اجازه به آژانس برای راست آزمایی این تعلیق، بانگرانی خاطرنشان می شود که همانگونه که در گزارش مدیرکل به گونه یی مشروح آمده است، این راست آزمایی در برخی موارد با تاخیر روبه رو بوده، و اینکه با توجه به تداوم تولید قطعات دستگاه سانتریفیوژ، تعلیق یادشده توسط ایران کامل نبوده است، همچنین با نگرانی خاطرنشان می شود که تصمیم ایران برای تولید "یو اف 6" با درک قبلی این آژانس در زمینه تصمیم ایران درارتباط با طیف تعویق فعالیت های /غنی سازی / مغایر است و همچنین خاطر نشان می شود که ایران از اعلام 10 پره مونتاژشده در دستگاههای سانتریفیوژ برای انجام فعالیت های تحقیقاتی خودداری کرده است، و) باوجود دلگرمی از ارزیابی مدیرکل مبنی بر پیشرفت مطلوب در زمینه فعالیت های توافق شده در جریان دیدار مدیر کل در اوایل آوریل 2004 و تداوم پیشرفت آژانس در زمینه ی دست یابی به درک کامل و جامعی از برنامه هسته ای ایران، اما با نگرانی خاطر نشان می شود که با گذشت بیش از دو سال از مطلع شدن آژانس از برنامه مخفیانه ی ایران، شماری پرسش، و به ویژه دو پرسش مهم در ارتباط با گستره و ماهیت برنامه غنی سازی ایران: منشا آلودگی اورانیوم به شدت غنی شده در ایران و وسعت و ماهیت اقدام ایران در زمینه طرح سانتریفیوژ پیشرفته پی 2 همچنان مطرح است ، ز) باابراز نگرانی شدید در این ارتباط خاطرنشان می شود که اطلاعات مهم درباره برنامه سانتریفیوژ پی 2 اغلب پس از تقاضاهای مکرر به دست آمده و در برخی موارد با تغییرات یا مغایرت هایی در اطلاعات همراه بوده و همچنین اطلاعاتی که تا این تاریخ در رابطه با مساله آلودگی تهیه و ارایه شده برای حل این مساله پیچیده کافی و بسنده نبوده است ، ح) با ابراز قدردانی ، خاطرنشان می شود که آژانس اطلاعاتی را از سایر کشورها دریافت کرده و ممکن است برای حل برخی از سوالات مربوط به منشا این آلودگی مفید باشد، ت ) با ابراز نگرانی خاطرنشان می شود که بازرسی های آژانس، کوتاهی های بیشتری را درگزارش های ارایه شده توسط ایران، از جمله درگزارش ماه اکتبر این کشور فاش کرده است، این نگرانی به ویژه درارتباط با دستیابی به مگنت ها برای برنامه سانتریفیوژ پی 2 و آزمایش های غنی سازی اشعه لیزر است که نمونه های غنی شده بالای 15 درصد تولید کرده و درپی آن کارشناسان آژانس پرسش ها و تردیدهایی را درارتباط با توضیحات ایران در مورد این برنامه ها مطرح کرده اند، 1 - تصدیق می کند که همکاری ایران موجب دسترسی آژانس به همه اماکن درخواست شده شامل 4 باب کارگاه متعلق به سازمان صنایع دفاع شد، 2 - و همزمان از این واقعیت متاسف است که همکاری ایران آنطور که باید و شاید کامل، به موقع و فعال نبوده و به ویژه ابراز تاسف از اینکه ایران بازدیدهایی را که برای اواسط مارس تعیین شده بود از جمله بازدید کارشناسان سانتریفیوژ آژانس از تعدادی از اماکن در ارتباط با برنامه روسانتریفیوژ پی 2 را به اواسط آوریل موکول کرد که این امر در برخی موارد موجب تاخیر در گرفتن نمونه های زیست محیطی و تجزیه آنها شد، 3 ـ تاکید می کند که با گذشت زمان، اقدام فعالانه ایران در ارایه همه اطلاعات مرتبط و نیز اجازه دسترسی سریع به همه اماکن، اطلاعات و اشخاص مربوطه، در قادر ساختن آژانس در رسیدن به درک کاملی از برنامه غنی سازی ایران اهمیت بیشتری می یابد، این شورا همچنین از ایران می خواهد که همکاری خود را با آژانس تداوم داده و گسترش بخشد تا آژانس بتواند تضمین های لازم را در خصوص برنامه هسته ای ایران در اختیار جامعه بین المللی قرا دهد. 4) از ایران می خواهد که تمامی اقدامات لازم را بطور فوری برای حل و فصل مسائل باقی مانده در ارتباط با برنامه هسته ای این کشور انجام دهد، مسائلی از قبیل آثار آلودگی های اورانیوم با سطح غنی شدگی بالا و پایین در چند مکان در ایران، و نیز مساله ماهیت و مقیاس برنامه سانتریفیوژهای "پی2-". در مورد مساله نخست ایران می تواند از جمله با ارائه تمامی اطلاعات مربوط به مبداء قطعات مورد پرسش و ارائه توضیح درباره حضور پوششی از اورانیوم با سطح غنی شدگی 36 درصدی در یکی از تاسیسات ایران به حل این مساله کمک کند. در مورد مساله دوم نیز ایران از جمله می تواند با ارائه اسناد و توضیحات بیشتر بنا به درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی به حل مساله کمک کند. 5) از ارائه اظهارنامه ایران بر طبق بندهای 2 و 3 پروتکل الحاقی پیمان منع اشاعه سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی ) استقبال، و بر ضرورت پیروی ایران از ضرب الاجل های دیگر مطرح در بندهای 2 و 3 پروتکل برای اعلام موارد دیگر، تاکید می کند، و همچنین تاکید می کند که تمامی موارد اظهار شده در این چارچوب باید صحیح و کامل باشد. 6) از ایران می خواهد که پروتکل الحاقی را بدون تاخیر به تصویب برساند و همچنین بر ضرورت عمل کردن ایران بر طبق شرایط مندرج در این پروتکل به منظور اطمینان جامعه بین المللی از ماهیت برنامه هسته ای ایران، تاکید می کند. 7) با یادآوری این که شورای حکام آژانس در قطعنامه های پیشین خود از ایران خواسته بود تمامب فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم را به تلیق درآورد، از تعهدات داوطلبانه ی ایران در این راستا استقبال، و از این کشور می خواهد که نسبت به تصحیح تمامی کوتاهی ها در اجرای این تعهدها از جمله از طریق خودداری از تولید "هگزافلورید اورانیوم" (UF6) و نیز خودداری از تولید قطعات سانتریفیوژ، بطور فوری اقدام کند. همچنین از ایران می خواهد با اتخاذ تدابیری، آژانس را قادر به راست آزمایی این تعلیق گرداند. 8) در چارچوب تعهدات داوطلبانه ی ایران در زمینه به تعلیق درآوردن تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم، از ایران می خواهد که در تصمیم خود مبنی بر آغاز آزمایش ها در کارخانه تبدیل اورانیوم (اصفهان ) و آغاز احداث یک رآکتور تحقیقاتی آب سنگین (اراک ) تجدیدنظر کند، زیرا تجدیدنظر در این تصمیم ها، جلب اعتماد جامعه جهانی را برای ایران تسهیل می کند، اعتمادی که بر اثر گزارش های فعالیت های اعلام نشده گذشته در ایران خدشه دار شده است. 9) خاطرنشان می کند که همکاری کامل و فوری تمامی کشورهای ثالث با آژانس برای روشن شدن پرسش های برجسته موجود بخصوص مساله آثار آلودگی (در ایران ) ضروری است. 10) از تلاش های حرفه ای و بی غرضانه مدیر کل و دبیرخانه آژانس برای اجرای توافق پادمانی ایران، اجرای موارد پروتکل الحاقی تا زمان تصویب آن درایران، و نیز تلاش های ایشان برای راست آزمایی تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم در این کشور و همچنین تحقیق درباره منابع و مسیرهای عرضه به ایران، ستایش می کند. 11) از مدیر کل آژانس می خواهد که پیشاپیش نشست ماه سپتامبر شورای حکام یا زودتر بنا به صلاحدید، گزارشی را درباره این مسائل و اجرای قطعنامه های قبلی در ایران، تهیه کند، و 12) مقرر می دارد که این موضوع را در دستور کار داشته باشد. اجتمام. 1805
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست