۱۸ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9560758
T T
۰ نفر

مجلس ملی انتقالی عراق تشکیل می شود

۱۸ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9560758
مجلس ملی انتقالی عراق تشکیل می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/3/83 سیاسی.خارجی.عراق.مجلس. مشاور سیاسی رییس مجلس انقلاب اسلامی عراق گفت ، مجلس ملی انتقالی این کشور در آینده نزدیک با یکصد عضو تشکیل می شود. سید محسن حکیم روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار سیاسی ایرنا ، مهمترین وظیفه این مجلس را تصویب بودجه سال 2005 میلادی ، قانونگذاری محدود نظیر قانون انتخابات و مطبوعات ، نظارت بر عملکرد دولت و تعیین اعضای دولت در صورت فوت یا استعفای آنان اعلام کرد. وی با بیان این که مجلس ملی انتقالی تا پایان ماه ژانویه سال آینده ادامه کار خواهد داد، افزود : 19 عضو این مجلس از اعضای باقی مانده و بدون سمت دولتی شورای حکومتی منحل شده خواهند بود و 81 عضوآن نیز از بین طیف ها و گروه های مختلف عراق انتخاب می شوند. مشاور سیاسی رییس مجلس انقلاب اسلامی عراق گفت ، برای شکل گیری مجلس ملی انتقالی قرار است هیات عالی آماده سازی کنفرانس ملی با 65 عضو شامل 19 عضو شورای انتقالی، 21 نفر از استانهای مختلف عراق، 10 تا20 نفر از نمایندگان گروه های عراقی و همین تعداد نیز از شخصیت های مختلف عراق تا 27 خرداد تشکیل شود. سید محسن حکیم افزود:هیات عالی آماده سازی کنفرانس ملی پس از تعیین روند امور داخلی و اجرایی خود از بین یک هزار و 500 عضو ، یکصد نفر را شامل 19 عضو شورای منحل شده حکومتی و 81 نفر از بقیه اعضای این هیات را برای عضویت و تکمیل مجلس ملی انتقالی انتخاب می کند. وی همچنین درباره تشکیل دولت جدید عراق گفت ، این دولت دارای نکات مثبت و منفی مختلفی است که مهمترین ویژگی مثبت آن تخصص و دارای پیشینه کاری بودن آنها و همچنین حضور اکثریت شیعه با 17 عضو در آن است . مشاور سیاسی رییس مجلس انقلاب اسلامی عراق افزود: سه پست از وزارتخانه ـ های حاکمیتی عراق در اختیار شیعیان است و با تشکیل دولت مزبور اصل تشکیل دولت یک گام به جلوتر رفت که می تواند زمینه ای برای استقلال و حاکمیت کامل باشد. این مقام مجلس اعلا، صحیح نبودن روند انتخاب اعضای دولت خارج از روند مردم سالارانه،حضور نیروهای اشغالگر و نماینده سازمان ملل در انتخاب افراد آن و کمرنک بودن حضور نیروهای اسلامی در دولت را از نکات منفی دولت موقت انتقالی عراق ذکر کرد. به گفته سید محسن حکیم دولت مزبور رنک و بوی چندان اسلامی ندارد و با توجه به این که گروه های مختلف عراق در طول حاکمیت صدام برای سرنگونی آن مبارزه کرده بودند، لازم بود تا از طیف های مختلف شامل صدریها، شیرازیها ، سازمان عمل اسلامی ، مجاهدین و سایر گروه ها نیز در آن حضور و ایفای نقش می کردند. سیام/1436ـ1415
۰ نفر