۱۶ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9560569
T T
۰ نفر
نشست مشترک نایب رییسان مجلس هفتم با متقاضیان عضویت در 4 کمیسیون # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/03/83 تعداد نمایندگانی که در مجلس هفتم ، متقاضی عضویت در چهار کمیسیون تخصصی هستند، بیش از حد مجاز است. این امر، نایب رییسان مجلس را بر آن داشته است که جلسه مشترکی با با نمایندگان متقاضی عضویت در چهارکمیسیون مزبور تشکیل دهند. یک منبع آگاه به خبرنگار پارلمانی ایرناگفت:حداکثر ظرفیت مجاز برای هر یک از کمیسیونهای دوازده گانه تخصصی مجلس 23 نفراست اما برای چهار کمیسیون "امنیت ملی و سیاست خارجی"، "برنامه و بودجه و محاسبات" ،"انرژی" و "صنایع و معادن" بین 35 تا 40 نفر متقاضی عضویت شده اند. بر اساس دستور جلسه هفتگی مجلس شورای اسلامی که اداره کل قوانین آن را تنظیم می کند، چهارشنبه این هفته یکی ازنواب رییس با متقاضیان عضویت در کمیسیونهای مزبور به طور جداگانه جلسه خواهد داشت تا تعداد متقاضیان با پذیرفته شدگان عضویت در این کمیسیونها به حد متعادل برساند. این منبع آگاه گفت:اگراین جلسه مشترک به نتیجه عملی نینجامد، هیات رییسه مجلس موظف است ، طبق روشی که آیین نامه داخلی مجلس مشخص کرده است، اعضای کمیسیونهای مزبور را از میان متقاضیان انتخاب کند. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، شعب پانزده گانه که در نخستین جلسه علنی تشکیل شدند، علاوه بر تصویب اعتبارنامه های منتخبان ،در مورد عضویت آنان در کمیسیونهای تخصصی نیز تصمیم گیری خواهند کرد. اداره کل قوانین مجلس نیز موظف است قبل از تشکیل شعب برای تعیین اعضای کمیسیون ها، اسامی نمایندگان را به همراه تحصیلات (مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون ها (در صورتی که سابقه نمایندگی داشته باشند) را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. تشخیص صلاحیت هر یک از نمایندگان برای عضویت در کمیسیون های مجلس بر اساس پیشنهاد نماینده مزبور و رای اکثریت نسبی اعضای شعبه رسیدگی کننده به این موضوع خواهد بود. هر نماینده ملزم است پیشنهاد عضویت در حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اولویت ارائه کند. آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که اگر تعداد افراد معرفی شده از طرف شعب برای هر کمیسیون بیش از تعداد لازم باشد، مجموعه افراد معرفی شده برای هر کمیسیون با دعوت یکی از نواب رییس تشکیل جلسه می دهند تا در مورد افراد مورد نیاز در کمیسیون ها به توافق برسند. در صورتی که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه ای به دعوت یکی از نواب رییس و باحضور رییسان شعب تشکیل می شود.در این جلسه تکلیف عضویت نمایندگان در کمیسیونها با رعایت اولویت هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون واز طریق رای مخفی تعیین خواهد شد. نمایندگان مذکورحق شرکت درجلسه فوق برای دفاع ازپیشنهاد خود را دارند اما رای گیری بدون حضور آنها صورت می گیرد. افرادی که برای عضویت در اولین کمیسیون موردنظر خودانتخاب نشوند در کمیسیون دوم مورد تقاضای خود، در صورتی که از متقاضیان اولویت درجه اول تکمیل نشده باشد، قرار داده خواهند شد. مجلس شورای اسلامی دارای کمیسیون های خاص شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین نامه داخلی مجلس، اصل 90 و کمیسیون های تخصصی با محدوده وظایف مشخص است . تعداد اعضای کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس هر کدام 15 نفر و سایر کمیسیون های خاص و تخصصی بنا به تشخیص هیات رییسه و روسای شعب دارای حداقل 19 و حداکثر 23 نفر عضو خواهند بود. کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی عبارتند از : کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون عمران، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی. سیام. -1572 63
۰ نفر