۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9523437
T T
۰ نفر
مجوز قوه قضاییه مصر به نهادهای غیرمدنی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/84 خارجی.سیاسی.مصر. قوه قضاییه مصر روز شنبه به نهادهای غیر مدنی محلی اجازه داد تا بر انتخابات روز چهارشنبه ریاست جمهوری در شعبه های اخذ رای و بیرون از این شعبه ها نظارت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، بدین ترتیب دادگاه اداری تصمیم کمیسیون انتخابات، مسوول برگزاری این رای گیری ، را مبنی بر ممنوعیت حضور ناظران مستقل در شعبه های اخذ رای نقض کرد. رای دادگاه اداری با توجه به "شفافیت رای گیری " و با تاکید بر اینکه "نظارت بر رای گیری جزو امتیازات کمیسیون محسوب نمی شود"، صادر شد. مردم مصر برای نخستین بار رییس جمهور خود را از میان چند نامزد و با نظارت جهانی انتخاب می کنند. مترجمام.2315/1423
۰ نفر