۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9507020
T T
۰ نفر
اختلاف نظر اتحادیه اروپا درباره چگونگی کنترل و تنظیم یارانه ها # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/03/84 شبکه خبری "یورونیوز" اختلاف نظر در چگونگی کنترل و تنظیم یارانه های دولتهای اتحادیه اروپا را مشکل جدید این اتحادیه پس از مخالفت مردم فرانسه و هلند با قانون اساسی اتحادیه اروپا دانست. یورونیوز جمعه شب گفت: دیدار " گردهارد شرودر" صدراعظم آلمان و "ژاک شیراک" رییس جمهور فرانسه در پاریس دومین دیدار این دو رهبر بزرگترین کشورهای اتحادیه اروپا بعد از برگزاری همه پرسی فرانسه درمورد قانون اساسی اروپا بشمار می رود. به گزارش یورونیوز مفاد گفت وگوی دو رهبر بزرک اروپا را عمدتا نگرانی در مورد پیامدهای شکست ایده قانون اساسی برای اروپا نزد افکار عمومی تشکیل می داد اما هر دو رهبر همچنان بر حرکت اروپا به سوی وحدت بیشتر تاکید کردند. یورونیوز به چالش دیگری فراروی وحدت بیشتر اروپا اشاره کرد که در دیدار شیراک و شرودر نیز مورد گفت وگو قرار گرفت. بر اساس این گزارش این چالش جدید اختلاف نظر فرانسه و آلمان از یک سو با دولت "بلر" از سوی دیگر، بر سر چگونگی کنترل و تنظیم یارانه های دولت های اروپایی به محصولات کشاورزی و تاثیر این امر بر کسری بودجه دولت های اروپایی است. به گفته یورونیوز ، رهبران آلمان و فرانسه مصرانه خواهان پیروی اروپای متحد از جمله انگلیس بر ادامه سیاستی هستند که به سیاست عمومی کشاورزی اروپا معروف و مصوب سال 2002 میلادی است. سیاستی که به موجب آن پرداخت یارانه های سنگین دولتهای اروپایی به محصولات کشاورزی تا سال 2013 ادامه می یابد، امری که قطعا هم موجب کسری بودجه شدید دولتهای پرداخت کننده یارانه مانند آلمان و فرانسه است و هم موجب جنگهای تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا می شود. یورونیوز افزود: بلر نخست وزیر انگلیس با درخواست تجدیدنظر در این وضعیت معتقد است که این سیاستها برغم توافق قبلی بر سر آنها باید مجددا به بحث گذاشته شوند. به گفته یورونیوز، قرار است دیدار وزرای مالی 25 کشور عضواتحادیه اروپا در هفته آینده در بروکسل به این اختلاف نظرها رسیدگی کند. دولت انگلیس بر این باور است که سیاست تداوم پرداخت یارانه به محصولات کشاورزی موجب اتلاف 40 درصد بودجه کشورهای اروپایی فقط برای 5 درصد جمعیت این کشورها است. صویر/1505/1337/1501
۰ نفر