یک مقام مسوول: بسیج می تواند درمواردی ناظر انتخابات باشد # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/03/84 داخلی.سیاسی.انتخابات84. یک مقام مسوول در شیراز گفت:بسیج به عنوان نیروی مردمی می تواند در برخی موارد به عنوان ناظر انتخابات و همکار ناظران انتخابات باشد. وی که خواست نام و مقامش ذکر نشود پنجشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا افزود: شورای نگهبان دربحث نظارت به ناظران امین احتیاج داردو مگر امین تر از بسیج داریم ؟ این مسوول گفت: کسی که مساله نظامی بودن بسیجیان را مطرح کرده واز دخالت آنان درانتخابات سخن گفته، اطلاعی از اساسنامه بسیج ندارد ودرصلاحیتش نبوده که اینگونه اظهار نظر کند. وی اظهار داشت: در اساسنامه بسیج آمده که بسیج نیروی نظامی نیست بلکه یک بعد از کارش دفاعی است، فعالیت سپاه و بسیج، مختص فعالیت نظامی نیست بلکه این دو نهاد کار فرهنگی هم می کنند. این مسوول بیان داشت: این نیرو دارای روحیه شهادت طلبی است و برای دفاع از انقلاب بوجود آمده است. او گفت:مفهوم بسیج بالاتر از این است که بگویند نمی تواند در مسایل سیاسی دخالت کند زیرا بسیج صلاحیت حضور در همه صحنه ها را دارد. این مسوول اضافه کرد: چگونه بسیجیان که با تحلیل مسایل سیاسی به کارهای فرهنگی می پردازند، نباید در مسایل دخالت کنند؟ وی افزود:بسیج ابعاد مختلفی دارد مثل بسیج دانشجویی که حکم نیروی نظامی ندارد وبرخی ازاعضای بسیج دانشجویی حتی دوره های نظامی را هم طی نکرده اند.
(675/587)

سرخط اخبار سیاست