۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9498373
T T
۰ نفر
جنک عراق بزرگترین قربانی را در انتخابات انگلیس از حزب کارگر گرفت # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/02/84 خارجی.سیاسی.انگلیس.انتخابات. با پیروزی "جورج گالووی" رهبر حزب ضد جنک "رسپکت" انگلیس در انتخابات پارلمانی، جنک عراق بزرگترین اثرگذاری خود را بر این انتخابات نشان داده است. گالووی که به خاطر انتقادهای تند از جنک عراق دو سال پیش از حزب کارگر اخراج شد، با شکست نامزد این حزب موفق به راهیابی به مجلس عوام شد. وی از حوزه انتخابیه "بثنل گرین" جایی که کرسی آن بطور سنتی در چند دهه گذشته در اختیار حزب کارگر بود، به پارلمان راه یافت. "اوان کینک" یک زن یهودی، کرسی این منطقه را در دوره گذشته با بیش از 10 هزار رای اضافی در اختیار داشت. منطقه بنثل گرین دریک ماه گذشته شاهد شدیدترین رقابت انتخابات پارلمانی بود. علت اصلی شکست نامزد حزب کارگر و پیروزی رهبر حزب رسپکت در این حوزه انتخابیه اثرگذاری آرای مسلمانان است که حدود 40 درصد جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند. گالووی حدود 36 درصد از آرای بنثل گرین را کسب کرد، در حالی که نامزد حزب کارگر با کاهش 5/16 درصدی آراء خود، در مقایسه با دوره گذشته مواجه شد. اروپام 346/345/127/1550
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست