۲۷ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9494243
T T
۰ نفر
سیروس ناصری: برای هماهنگی اروپابا دیگر کشورها،بهایی پرداخت نمی کنیم (1) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/01/84 گفت و گو از: داریوش غفاری رییس کارگروه هسته ای مذاکرات ایران و اروپا گفت: مامخالف هماهنگی هایی که اروپایی ها با سایر کشورها ازجمله اعضای گروه 8 دارند، نیستیم امابه هیچ وجه حاضر نیستیم در قبال این هماهنگی ها بهایی از جانب ما چه از نظر زمان و چه از نظر محتوا پرداخته شود. سیروس ناصری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: طرف ما اتحادیه اروپا است و براین اساس اتحادیه اروپا است که در قبال مذاکرات و نتایج آن متعهد و پاسخگو است. وی تاکیدکرد: به نظر ما آمریکایی هابه تدریج به واقعیت هایی که در منطقه و در صحنه سیاسی وجود دارد، واقف می شوند. رییس کارگروه هسته ای مذاکرات ایران و اروپا اضافه کرد: وقتی تهدیدها از دو سال پیش آغاز شد،آمریکا خود را در اوج قدرت احساس می کرد و رویاهای شیرینی در ذهن خود داشت و امیدوار بود که وضعیت منطقه را به نفع خود به طورکامل تغییر دهد، اما آمریکا امروز از خواب غفلت بیرون آمده و حداقل بخشی از هیات حاکمه آن که حتی شامل اعضای افراطی آنها نیز می شود با واقعیت ها به تدریج خو گرفته اند. ناصری تصریح کرد: دامنه و میزان نفوذ و تاثیر ایران درتحولات منطقه به خصوص درسه کانون اصلی افغانستان، عراق و لبنان مشخص شده است وبه نظر می آید آمریکایی هاباید سرعقل آمده وفهمیده باشند که دیگر امکان مقابله با ایران وجود ندارد و اگر مقابله کنند خطر آسیب پذیری برای آنها بالا است. وی تاکید کرد: دوراز ذهن نیست که در رسیدن به یک راه حل متوازن آمریکا نیز در نهایت به اروپایی ها بپیوندد و یا حداقل با آن مخالفت نکند اما باز هم تاکید می کنم طرف مذاکره ما اروپا است و این مشکل اروپا است که وضعیت سیاسی خود را با هر کشور و مجموعه ای که نیاز می بیند به نحوی حل کند که به نتیجه مذاکرات لطمه وارد نشود. ناصری تاکیدکرد: من شخصا نیازی به حضورآمریکا درمذاکرات نمی بینیم و حتی آن را مفید نمی دانم. وی در خصوص جلساتی که در گروه هسته ای و کارگروه های سیاسی و اقتصادی در پاریس تشکیل شد، گفت: این جلسات بر این مساله متمرکز بود که مجموعه تضمینات قطعی و عینی را که مبنا و رکن توافقنامه پاریس است، احصا کرده و حدود وثغور آن را تعریف کند. رییس کارگروه هسته ای، تصریح کرد:تا آنجایی که به تضمین های قطعی مربوط می شد دامنه آنها با حدودی روشن تعریف شد، این مجموعه از تضمین ها کمتر از حدی بود که بتوان به عنوان تضمین های قابل ملاحظه آنها را ارزیابی کرد. وی اضافه کرد: در خصوص تضمین های عینی که متقابلا برای ایران مطرح است تا قبل از جلسه سوم فروردین، بحث در خصوص ضوابط و چارچوب کلی مطرح بود، ولی وارد موضوع به طور دقیق نشده بودیم. ناصری تاکید کرد: علت این بود که طبق توافق پاریس باید بین این دو سلسله تضمین ها توازن باشد و لازم بود اول تضمین های قطعی روشن شود تا بتوان تضمین های عینی را مطرح کرد. رییس عضو هیات مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: همانگونه که پیش از جلسه سوم فروردین اعلام کردیم به این دلیل که با طرح مجموعه تضمین های عینی و قطعی یک چارچوب متوازن، مسیر مذاکرات باید به سمت راه حل درازمدت می رفت ما مبانی یک چنین راه حلی را مطرح کردیم. وی اظهار داشت: اروپایی ها بامشورت طولانی پذیرفتند ازاین پس روی مبانی همین چارچوب مذاکرات ادامه یابد که از این نظر جلسه یک گام به جلو بود و می توان گفت که روند مذاکرات تا حدودی متحول شد. قضاوت قطعی در این مورد به این بستگی دارد که در جلساتی که طی دو هفته آتی با اروپایی ها خواهیم داشت ما مطمئن شویم که قصد اروپا برای ورود به این راه حل جدی است. ناصری افزود: اروپایی ها در عمل مذاکره برای یک راه حل میانه و مورد قبول طرفین را پذیرفتند که اگر به جز این بود مذاکرات متوقف می شد. در این چارچوب قدم هایی که هریک از طرفین باید در مقاطع مختلف بردارند به طور روشن تعریف شده است. وی با تاکید بر اینکه این مجموعه نیاز به بحث فنی و مذاکره بیشتر دارد،گفت: در حال حاضر در انتظار هستیم نکات و پاسخ های دقیق تر اروپایی ها را روی جزییات این چارچوب بشنویم. رییس کارگروه هسته ای مذاکرات ایران و اروپا، ادامه داد: علایمی که تا کنون داریم شامل آنچه که درجلسه راهبری گفته شده و اخباری که به طور رسمی و غیررسمی به دست ما رسیده، حاکی از این است که اروپایی ها این آمادگی را دارند که روی این مبانی با ما مذاکره مثبت و سازنده داشته باشند و کار را به پیش ببرند. وی تاکید کرد: در سفر سید محمد خاتمی رییس جمهوری به پاریس هم روی اینکه این یک چارچوب مثبت است و کار باید روی آن ادامه پیدا کند، در سطح سران ایران و فرانسه تاکید شد. ناصری گفت: با وجود این ما هم به دلیل اینکه به حساسیت مباحث واقف هستیم وهم اینکه تجربه به ما این را نشان می دهد برای قضاوت در این مورد محتاط هستیم. وی با اشاره به اینکه ملاک ما اظهارات و چگونگی برخورد رسمی اروپا در جلساتی است که خواهیم داشت، گفت: تنها بعد ازآن می توانیم نظر روشنی داشته باشیم، اما به طور کلی می توان گفت که به نظر می آید روند کار درمسیر درستی قرار گرفته است، یعنی مسیر رسیدن به یک راه حل معقول و منطقی و متوازن و قابل پذیرش برای هر دو طرف. ناصری در ادامه افزود: از نظر ما آنچه که به عنوان مبانی مطرح شده راه حل نهایی است چون ما ایمان داریم آنچه که تنظیم شده مجموعه ای متوازن و منطقی است و انتظار قطعی ما این است که کار روی این چارچوب به پیش رود.
وی با اشاره به اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که با این مبانی مخالفت صورت گیرد،گفت: اگر مخالفت شود که بعید می دانیم، نشانه عدم حسن نیت اروپا است و در آن صورت ادامه مذاکرات بی فایده است. ناصری با تاکید بر اینکه زمان مذاکرات به هیچ وجه طولانی نخواهد بود، اظهار داشت: ما زمان زیادی نداریم که برای رسیدن به راه حل به اروپا بدهیم. رییس کارگروه هسته ای اضافه کرد: زمان حتما محدود خواهد بود و در هر مقطعی که احساس کنیم پیشرفت ملموس در مذاکرات مشاهده نمی شود، کار در همان مقطع متوقف خواهد شد براین اساس چه در جلسات رسمی و چه غیررسمی باید برای ما احراز شود که پیشرفت به سمت راه حل واقعی است نه صوری. وی قضاوت در این امر را کار دشواری ندانست و گفت: ازنوع بحث و برخورد اروپا کاملا برای ما روشن می شود که قصد آنها به درازا کشیدن موضوع است یا رسیدن به راه حل در کمترین زمان ممکن و منطقی. ناصری دو ملاحظه را از سوی اروپایی ها مطرح دانست و اظهار داشت: یک ملاحظه بحثهای فنی است که در این زمینه مشکل عمده ای وجود نخواهد داشت و با صحبت ها و گفت و گوهایی که خواهیم داشت مسایل فنی کاملا قابل تبیین و تعریف و توافق است. از نظر سیاسی توقع ما این است که اروپایی ها مستقلا در این مورد تصمیم گرفته و عمل کنند. ادامه دارد...... سیام (م ) 1535ـ1415
۰ نفر