۱۹ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9492745
T T
۰ نفر
ظریف: تهدیدها و خشونت قدرتهای بزرک، امنیت جهان را هدف گرفته است # سازمان ملل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/01/84 خارجی.سیاسی.اصلاحات.ظریف.گزارش. "محمدجواد ظریف" سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: عدم توجه کافی به تهدیدهای ناشی از زور و توسل به خشونت توسط قدرتهای بزرک، تهدید مهمی است که امنیت تمامی جهان را هدف گرفته است. وی ضمن انتقاد از تمایل برخی کشورها به ترویج خشونت و برخورد در صحنه بین المللی اظهار داشت: در هرگونه تلاش برای اصلاحات سازمان ملل باید به این نکته مهم توجه شود و در روند اصلاحات نیز باید نقطه نظرات و نگرانیهای همه کشورهای جهان مورد توجه و مد نظر دبیرکل قرار گیرد. ظریف با ابراز تاسف از اینکه در پیشنهادهای اصلاحی برای سازمان ملل در گزارش اخیر دبیرکل این سازمان، به تهدیدهای ناشی از استفاده یکجانبه از زور و توسل به خشونت توسط قدرتهای بزرک توجه کافی نشده است، افزود: باید در هرگونه تلاش برای اصلاحات سازمان ملل به این گونه تهدیدها به عنوان تهدیداتی مهم که امنیت تمامی جهان را هدف گرفته است، توجه شود. ظریف گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل را اقدامی قابل توجه توصیف کرد و در عین حال گفت: این گزارش فقط یکی از مجموعه عناصری است که باید در مسیر اصلاحات سازمان ملل به آن توجه شود و سایر عناصر مهم مانند نقطه نظرات و نگرانی های همه کشورها نباید مورد بی توجهی قرار گیرد. وی با انتقاد از اینکه دبیرکل در تنظیم گزارش خود نقطه نظرات کشورهای مختلف و نیز سازمانهای بزرگی مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و گروه 77 را ملحوظ نکرده، افزود: اگر بخواهیم در نتیجه این اصلاحات سازمان ملل کاراتر شود، باید روند اصلاحات به گونه ای شفاف هدایت شود و تلاشهایی که برای اصلاح آن صورت می گیرد بر مبنای همکاری و گفت و گو باشد نه بر اساس رهیافت زور و اجبار. نماینده دائم ایران اضافه کرد: در این گزارش هنگام تشریح تهدیدهای موجود و ریشه های آنها، به یکی از مهمترین تهدیدهای فعلی جهان، یعنی تمایل به استفاده از زور و اقدامات خشونت طلبانه توجهی نشده و این امر سبب می شود که تلاشهای مورد نظر برای چاره جویی تهدیدات صلح و امنیت بین المللی با چالش روبه رو باشد. ظریف، تفسیر دبیرکل سازمان ملل از ماده 51 منشور ملل متحد را بر خلاف میل اکثر کشورها و نیز در تناقض با رویه موجود در آرای دیوان بین المللی دادگستری توصیف کرد و آن را مردود دانست. وی تصریح کرد: اگر این تفسیر پذیرفته شود، در نتیجه آن قدرتهای بزرک به بهانه های مختلف از جمله بهانه دفاع از خود اقدام به حمله به سایرین می کنند لذا این اقدام دبیرکل نه تنها سبب افزایش امنیت جهان نمی شود، بلکه آن را با چالشهای بیشتری روبرو می کند. دبیرکل سازمان ملل در گزارش اخیر خود در رابطه با اصلاحات سازان ملل اظهار داشته که ماده 51 منشور ملل متحد به کشورها اجازه می دهد در برابر تهدیدات قریب الوقوع، اقدام به عملیات نظامی در دفاع از خود کنند. این در حالی است که بر مبنای ماده مزبور اقدام به حمله نظامی در دفاع از خود و فقط زمانی جایز است که کشوری مورد حمله قرار گیرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل به جنک صدام علیه ایران و کویت و نیز ماجراجویی ها و اقدامات یکجانبه اخیر آمریکا علیه سایر کشورها به عنوان نمونه هایی از بهانه دفاع از خود در قبال تهدیدهای قریب الوقوع اشاره کرد و گفت: تلاش برای مشروعیت بخشیدن به خشونت و استفاده از زور، حکایت از عدم درک درست از ریشه های بحران جاری بین المللی دارد که همان نظامیگری و تمایل به توسل به خشونت و زور توسط بعضی دولتها و نیز عوامل غیر دولتی است. ظریف، وجود صدها کلاهک هسته ای در انبارهای قدرتهای هسته ای رااز مهمترین تهدیدهای موجود در زمینه سلاحهای کشتار جمعی دانست و از عدم توجه گزارش دبیرکل به موضوع خلع سلاح و تهدیدهای ناشی از برنامه های اخیر برای توسعه سلاحهای هسته ای جدید و دکترین های جدید برای استفاده از آنها علیه دولتهای فاقد توانایی هسته ای، انتقاد کرد. وی اضافه کرد: بر خلاف آنچه دبیرکل در گزارش خود ذکر کرده، بحران اعتماد نسبت به پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای، ناشی از مشکل اشاعه نیست، بلکه ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط دولتهای هسته ای و نیز اقدامات تبعیض آمیز آنها در 35 سال گذشته است. نماینده ایران همچنین تصریح کرد که در گزارش دبیرکل برخی محدودیتهای تبعیض آمیز علیه دسترسی به فن آوری صلح آمیز هسته ای مورد اشاره قرار گرفته که به نوبه خود باعث دسته بندی جدید میان کشورها، به کشورهای دارا و یا فاقد تکنولوژی هسته ای خواهد شد و لذا قابل قبول نیست. وی در خصوص مساله تروریسم نیز گفت: "تروریسم" موضوعی چند وجهی است که برخورد با آن باید در قالب رهیافتی جامع و فراگیر صورت گیرد و در هرگونه برنامه ریزی برای مقابله با این معضل باید از برخورد گزینشی که اینک با پدیده تروریسم و گروههای تروریستی صورت می گیرد، اجتناب شود و از ریشه های تروریسم نیز غفلت نشود. ظریف، همچنین تروریسم را نتیجه زشت ذهنیتهایی که قدرت نظامی را به عنوان منبعی از مشروعیت تقدیس کرده و اصول حقوق بین الملل را نادیده می گیرند، دانست. نماینده ایران افزود: باید از استفاده مغرضانه قدرتهای بزرک از عنوان تروریسم برای بدنام کردن مخالفان خود که بعضا خود قربانی تروریسم هستند، جلوگیری شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که برخورد با تروریسم بااستفاده صرف از نیروی نظامی، پلیسی و اطلاعاتی چاره ساز و موثر نیست بلکه باید برای برخورد با این پدیده با درایت و دقت کافی و نیز به طور جامع اقدام کرد و هنگام مبارزه با تروریسم باید اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رعایت شود. ظریف در خصوص مواد مخدر اظهار داشت: در حالی که معضل قاچاق مواد مخدر از جمله تهدیداتی است که ارتباط تنگاتنگی با تروریسم و جنایات سازماندهی شده دارد اما در گزارش دبیرکل به آن توجهی نشده است. وی از برخورد تمدنها به عنوان یکی از تهدیدات مهم جامعه جهانی یاد کرد و افزود: این معضل زمینه ساز رشد افراطی گری و تروریسم است و باید به ایده جهانی گفت و گوی تمدنها به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای برخورد با این تهدید توجه لازم مبذول شود. نماینده ایران گفت: ایده ارزشمند گفت و گوی تمدنها که تفاهم، حسن نیت و همکاری را ترویج می کند باید به گتفمان غالب در قرن جدید تبدیل شود تا جهانیان بتوانند جایی امن و پیشرفته تر را برای نسلهای آتی برجای گذارند. وی اضافه کرد: به نظر می رسد فشارهای بی مورد سبب شده است که در گزارش دبیر کل ارزیابی دقیقی از تهدیدهای واقعی به عمل نیاید زیرا بسیار آشکار است که رهیافت گفت وگو برای رسیدن به توسعه، امنیت و حقوق بشر بسیار موثرتر است تا رهیافتی که در گزارش اتخاذ شده، یعنی فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه برخورد از طریق تایید اقدامات نظامی پیشدستانه. نماینده ایران در سازمان ملل در زمینه کمیسیون حقوق بشر گفت: سیاسی کردن کار کمیسیون حقوق بشر، برخورد گزینشی با کشورها و نیز تبدیل شدن آن به نهادی که تحت سیطره برخی کشورهاست از جمله مشکلات این کمیسیون است و در هر تلاشی برای اعاده اعتبار سیستم حقوق بشری سازان ملل باید برای این نقایص چاره اندیشی اساسی اندیشه شود. ظریف، پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود مبنی بر ضرورت ایجاد شورای حقوق بشر، با ترکیبی که دبیرکل آن را پیشنهاد کرده، اقدامی مناسب ندانست و افزود: این کار ممکن است سبب سیاسی تر شدن و قطبی تر شدن مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل شده و در نتیجه موجب انزوای بیشتر کشورهای در حال توسعه از این سیستم شود. اخیرا دبیرکل سازمان ملل در گزارش 62 صفحه ای برخی اصلاحات را برای سازمان ملل پیشنهاد کرده و قرار است درباره این پیشنهادها در اجلاس سال جاری میلادی در نیویورک که در سپتامبر برگزار خواهد شد، تصمیم گیری شود. گزارش مزبور حاوی پیشنهادها و مطالب مهم و بعضا بحث برانگیزی است که واکنشهای متفاوتی را در میان کشورها برانگیخته است. تغییر ساختار شورای امنیت، تغییر ساختار کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورایی دائمی، اصلاحات داخلی دبیرخانه و نیز ارایه برخی مفاهیم جدید و نیز تفسیر ماده 51 منشور ملل متحد از جمله مسایل و پیشنهادهای مطروحه در این گزارش است. مجمع عمومی سازمان ملل از روز چهارشنبه نشست سه روزه ای را در این زمینه برگزار کرده که در آن کشورهای مختلف به اظهار نظر در خصوص گزارش مزبور می پردازند. خاورم/360/ 1386
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست