۲۵ دی ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9479558
T T
۰ نفر
طرح اصلاح مجدد قانون اساسی جدید قرقیزستان امضا شد # بیشکک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/10/85 خارجی.سیاسی.قرقیزستان. "قربان بیک باقی اف" رییس جمهوری قرقیزستان روز دوشنبه با حضور رییس مجلس ، رییس دادگاه قانون اساسی، نخست وزیر، رییس دادگاه عالی و دبیر شورای امنیت ملی این کشور طرح اصلاح مجدد قانون اساسی جدید قرقیزستان را امضا کرد. قانون اساسی جدید قرقیزستان نهم نوامبر سال 2006 (18 آبان 85) در مجلس ملی باکاهش 70 درصد اختیارات رییس جمهوری تصویب و به تایید " باقی اف" رییس جمهوری این کشور رسیده بود. به دنبال تصویب و تایید این قانون اساسی ، نخست وزیر و اعضای دولت استعفا کردند تا دولت جدید طبق قانون اساسی تازه تصویب شده تشکیل شود. قانون اساسی جدید ، تشکیل دولت را دراختیار نمایندگان مجلس که دارای بیشترین کرسیهای حزبی باشند قرار داده بود و برای تشکیل این دولت مجلس باید منحل می شد تا با برگزاری انتخابات جدید ، حزب حایز اکثریت کرسیهای آن مشخص می شد. مجلس قرقیزستان با قرارگرفتن درچنین شرایطی ، 30 دسامبر 2006 (نهم دی 85) اقدام به اصلاح مجدد قانون اساسی جدید و بازگرداندن اختیارات گرفته شده ، به رییس جمهوری شد. تشکیل دولت ازسوی رییس جمهوری و کنترل و نظارت او بر نهادهای نظامی و انتظامی کشور مهمترین اختیاراتی است که طبق قانون اساسی اصلاح شده امروز دوشنبه 15 ژانویه 2007 به رییس جمهوری بازگردانده شد. در این حال گفته می شود، افزایش اختیارات رییس جمهوری موقتی بوده و برای دریافت ثبات سیاسی کشور به او بازگردانده شده است. خبرگزاری قرقیزستانی "24 کی جی" امروز (دوشنبه ) دراین زمینه به نقل از "عظیم بیک بیک نظراف " دادستان کل سابق و نماینده فعلی مجلس نوشت : در قانون اساسی که امروز ازسوی رییس جمهوری امضا شد ، تغییرات زیادی صورت گرفته است. وی افزود: حتی "مراد سلطان اف" رییس مجلس نیز از برخی از این تغییرات خبر ندارد. بیک نظراف تاکید کرد: مجلس باید قانون اساسی اصلاح شده را مجددا بررسی و برای اصلاح دوباره آن اقدام وحتی درصورت لزوم به محاکم قضایی شکایت کند.
آساق/2001/285/1550/1543
۰ نفر