۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9461932
T T
۰ نفر
هیات رییسه جدید شورای عالی حزب همبستگی انتخاب شدند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/07/85 داخلی.سیاسی.حزب.همبستگی. شورای عالی منتخب سومین کنگره حزب همبستگی در نشست جمعه شب خود اعضای جدید هیات رییسه این شورا و دبیرکل جدید حزب همبستگی را انتخاب کردند. به گزارش روز شنبه روابط عمومی حزب همبستگی ، شورای عالی حزب همبستگی "محمدرضا راه چمنی" را به عنوان رییس شورا و "علی اصغر احمدی" را به عنوان دبیرکل حزب همبستگی انتخاب کردند. "کریم ملک آسا" و "منوچهر بهنیا" به عنوان نواب رییس اول ودوم و همچنین "محمدرضا پوینده" و " محمدرضا همایونی" به عنوان منشی های شورای عالی حزب همبستگی انتخاب شدند. دوره فعالیت اعضای جدید شورای عالی حزب همبستگی و دبیرکل جدید آن به مدت 2 سال خواهد بود. راه چمنی ، عضو هیات موسس و اولین دبیرکل حزب همبستگی درسالهای 77 تا81 بوده و از جمله سوابق سیاسی، اجتماعی، مدیریتی او چهار دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان بهزیستی کشور است. احمدی دبیرکل جدید این حزب نیز عضو هیات موسس حزب بوده وازجمله سوابق اجتماعی و مدیریتی او استانداری، فرمانداری و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی است. وی هم اکنون معاون اقتصادی و اموربین الملل وزارت کشور است. سیام/ 1011 / 1324
۰ نفر