۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9443202
T T
۰ نفر
مرکز پژوهشهای مجلس خواستار تعریف شاخص های فساد در ایران شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی - 10/04/85 داخلی.سیاسی.مرکز پژوهشهای مجلس. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار تعریف شاخص هایی برای دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی و سنجش میزان فساد آنها در بهبود و ارتقای سلامت اداری کشور بر اساس مولفه های بومی شد. این تقاضا پس از آن طرح شد که "به شاخص های اعلام شده از سوی مجامع بین المللی فعال در زمینه سنجش میزان فساد دولتها، ایراداتی وارد شد." سازمان بین المللی شفافیت که نهادی فعال در زمینه سنجش میزان فساد دولت ها است، اخیرا در گزارش خود ایران را در میان 13 کشور خاورمیانه چهارمین کشور از نظر فساد اداری معرفی کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت ، ضمن بررسی شاخصهای فساد و چگونگی رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخصها اعلام کرد: با توجه به ایرادهای وارد بر شاخصهای اعلام شده از سوی مجامع بین المللی فعال در این زمینه، شایسته است که خود ما همت گماشته و با مطالعه ای عمیق، شاخص های بومی کشورمان را در این زمینه تعیین و این شاخص ها را در بخش کلان و خرد جامعه محاسبه کنیم. این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی در گزارش خود نوشت: تعریف شاخص هایی برای دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی و سنجش میزان فساد آنها در بهبود و ارتقای سلامت اداری کشور موثر خواهد بود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استدلال کرد که "شاخص های ارزیابی، انگیزه ای خواهند شد تا دستگاههای مختلف برای کاهش میزان فساد اداری و ارتقای سلامت اداری خود تلاش و با یکدیگر رقابت کنند و به دنبال آن تدابیر صحیحی برای مقابله با فساد در سطح کلان مملکتی نیز اندیشیده خواهد شد." سیام 1545ـ1415
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست