۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9433119
T T
۰ نفر

سازمان اکو در آستانه نهمین اجلاس سران (7)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9433119
سازمان اکو در آستانه نهمین اجلاس سران (7) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/02/85 داخلی.خارجی.سیاسی.اقتصادی.اکو حمل و نقل جاده ای از دیگر زمینه های همکاری میان کشورهای عضو است . بر اساس تصمیم چهارمین نشست وزرای حمل و نقل، دبیرخانه اکو و کشورهای عضو در حال پیگیری راههای رفع موانع فیزیکی موجود در حمل و نقل جاده ای هستند. مطابق تصمیات اجلاس مزبور نسخه اولیه نقشه راههای اکو توسط جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و قرار است . کشور ترکیه نیز کتاب راهنمای شبکه راههای اکو را نهایی و پس از تائید آن بوسیله کشورهای عضو به چاپ برساند. همچنین پیرو پیشنهاد اسکاپ و تصمیم چهارمین اجلاس وزرای حمل و نقل و ارتباطات اکو، امکان استفاده اکو از بانک اطلاعات بزرگراه آسیایی اسکاپ فراهم شده و قرار است اسکاپ منابع بانک اطلاعاتی مزبور را در اختیار اکو قرار دهد. به منظور بررسی و نهادینه کردن همکاریهای اکو در زمینه حمل ونقل هوایی ، اجلاس مقام های هواپیمایی و روسای سازمانهای هواپیمایی کشوری اکو در 24 تا 26 بهمن 1379 (14 تا 12 فوریه 2001) در کراچی پاکستان برگزار شد. در این اجلاس راههای همکاری نزدیکتر در زمینه حمل و نقل هوایی بین اعضا و به خصوص مقامات هواپیمایی ، خطوط هواپیمایی ملی و فرودگاههای کشورهای عضو اکو مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه امکان سنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقتنامه جامع اکو در زمینه حمل و نقل هوایی بین المللی ، ایجاد ارتباطات هوایی در منطقه اکو به خصوص بین پایتخت ها و شهرهای بزرک و مراکز گردشگری و سیاست آسمان های باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با ایکائو توسط اجلاس مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری در بین سازمانهای دریایی کشورهای عضو موضوع جدیدی است که با برگزاری اولین اجلاس روسای سازمانهای مرجع دریایی اکو در 23 تا21 مهر 1382 (16 تا 13 اکتبر 2003) در تهران آغاز شد. این نشست زمینه های موجود برای همکاری منطقه ای در زمینه گسترش ظرفیت بنادر، توسعه مدیریت حمل و نقل دریایی ، استفاده از فناوری های پیشرفته در مدیریت دریایی، اختیارات بنادر و نقش آن در حل مشکلات اسنادی و قانونی، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به کشورهای محصور در خشکی و نیز موضوع ایجاد کمیته حمل و نقل دریایی اکو مورد بحث قرار گرفت. -3 انرژی منطقه اکو یکی از غنی ترین مناطق دنیا است که پتانسیلها ، فرصتها و زمینه های مکمل همکاری بسیاری در حوزه منابع نفت و گاز و معدن،تولید نیروی برق از طریق نیروگاههای آبی و نیروی انسانی آزموده در این بخش ها را دارد.
این پتانسیلها و زمینه های همکاری آینده خوبی را برای همکاری بین اعضا ترسیم می کند. همانطوری که در عهدنامه ازمیر و طرح عمل کویته (1993) آمده است، تسریع در بسیج و استفاده بهینه از منابع عظیم انرژی منطقه اکو به ویژه منابع انرژی، توسعه شبکه خطوط لوله و اتصال شبکه های برق کشورهای عضو برای تامین نیازهای انرژی کل منطقه و فراهم کردن امکان دسترسی به بازارهای جهانی توسط کشورهای عضو محصور در خشکی ، از عناصر مهم راهبردی اکو در زمینه انرژی است. اولین اجلاس وزرای انرژی - نفت اکو در 18 آبان ( 8 نوامبر 2000) در اسلام آباد برگزار شد و طرح عمل اکو برای همکاری در زمینه انرژی (2005 - 2001) را تصویب کرد. براساس بیانیه عشق آباد (1997) بررسی های کارشناسی در خصوص امکان تهیه و اجرای طرح اتصال شبکه برق کشورهای عضو اکو در سال 1997 آغاز شد. پیگیری های دبیرخانه اکو و تلاش کشورهای عضو برای مطالعه امکان سنجی طرح مزبور به امضای یادداشت تفاهمی بین اکو و بانک توسعه اسلامی در سال 2001 انجامید که براساس آن بانک توسعه اسلامی تامین مالی مطالعه امکان سنجی فوق را عهده دار شد. این مطالعه در حال حاضر در دست انجام است . ذخیره و بهره وری انرژی در کشورهای عضو اکو نیز در دستور کار سازمان قرار دارد. از جمله فعالیت های سازمان در این خصوص می توان به برگزاری کارگاههای آموزشی، نشست های کارشناسی مشترک با سازمان های بین المللی مانند اسکاپ و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای اروپا اشاره کرد. کارگاه بهره وری و ذخیره انرژی و نشست کمیته کارشناسی فوق العاده برای تهیه طرح و روش شناسی ذخیره انرژی برای کشورهای عضو اکو که در آذر 1380 (دسامبر 2001) در آنکارا برگزار شدند از جمله فعالیت های سازمان در این بخش است. دهمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای بر توسعه و افزایش تجارت انرژی در منطقه تاکید کرد. در همین راستا کارگاه استراتژی منطقه ای اکو در زمینه تجارت برق در فروردین 1381 (آوریل 2002) در تهران برگزار شد. سیزدهمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو بر اساس توصیه های کارگاه فوق توسعه تجارت در منطقه را به عنوان بخشی از طرح اتصال شبکه برق کشورهای عضو به یکدیگر در نظر گرفت. در چارچوب طرح اخیر، راهبرد اکو در زمینه تجارت برق شامل موافقت نامه تسهیل تجارت برق در منطقه اکو نیز تهیه و تدوین خواهد شد. در زمینه پالایش و تولید فراورده های نفتی نیز بر اساس توصیه اولین نشست مدیران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق کشورهای عضو اکو (آلماتی - مهر 1378 - اکتبر 1999) اجلاس گروه کارشناسی در خصوص همکاریهای منطقه ای اکو در زمینه گاز طبیعی و نفت گاز مایع در آبان 1378 (نوامبر 1999) در مشهد برگزار شد. همچنین گارگاه بررسی بازار و تجارت فرآورده های نفتی در اردیبهشت 1381 (مه 2002) در اصفهان برگزار شد که گزارش آن در سیزدهمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای به تصویب رسید. جلسه کمیته فوق العاده و نشست های کارشناسان ارشد در خصوص خطوط لوله نفت و گاز اکو زمینه های همکاری در این زمینه را بررسی کرده اند که گزارش آنها به شورای برنامه ریزی منطقه ای تقدیم شده است. برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه توسعه منابع انرژی و ارزیابی تاثیرات زیست محیطی آنها (تهران - 2001) و گارگاه منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی (آنکارا- اردیبهشت 1383 - مه 2004) از دیگر فعالیت های سازمان در زمینه انرژی است. قرار است به منظور پیگیری آخرین تحولات در بخش انرژی اکو، دومین نشست وزیران نفت ، انرژی اکو در سال 2006 برگزار شود. -4 معدن فعالیت های اکو در بخش معدن، با برگزاری اولین اجلاس کارشناسان معدن اکو در 9 تا 7 آبان 1380 ( 31 تا 29 اکتبر 2001) در تهران، آغاز شد. این نشست پیش نویس طرح عمل همکاری کشورهای عضو اکو در زمینه معادن را تهیه و تصویب کرد و تصمیم گرفت که به عنوان اولین قدم در همکاریهای اکو در بخش معدن کتابچه اطلاعات معدنی اکو تهیه و منتشر شود. با توجه به اینکه همه کشورهای عضو اطلاعات مورد نظر را به دبیرخانه اکو ارسال کرده اند، انتظار می رود کتابچه اطلاعات معدنی اکو در اسرع وقت منتشر شود. دومین نشست گروه کارشناسی معدن که در مهر آبان (اکتبر 2003) در آنکارا برگزار شد ، ضمن بررسی پیشرفتهای انجام شده در اجرای طرح عمل اکو برای همکاری در بخش معدن، تصمیم گرفت نسخه اولیه کتابچه داده ها و اطلاعات معدنی اکو را منتشر، بانک اطلاعات چند منظوره معادن اکو را تاسیس و اطلس معادن منطقه را نیز تهیه کند. پس از مطالعه امکان سنجی تاسیس بانک اطلاعات معدنی اکو توسط ایران ، طرح مزبور جهت تامین مالی به بانک توسعه اسلامی ارائه شده است. این طرح در دستور کار بانک توسعه اسلامی قرار گرفته است. نشست جداگانه گروه کارشناسی در خصوص رژیم های مالی و حقوقی برای تقویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن در تیر1382(ژوئن 2003) در دبیرخانه اکو برگزار شد. در این نشست طرح عمل اکو در خصوص حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن کشورهای عضو به تصویب رسید. به نظر می رسد برگزاری نشست های فوق و تصویب طرحهای مزبور با توجه به غنای کشورهای عضو از نظر نوع و میزان منابع معدنی زمینه های بسیار خوبی را برای همکاری بوجود آورده است. -5 محیط زیست : توسعه و استفاده از منابع طبیعی با مسئله محیط زیست ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد. برخی فعالیتهای مرتبط با منابع طبیعی محیط زیست را بشدت تحت تاثیر قرار می دهند. بسیاری از تاثیرات مزبور در برنامه ها و نشستهای مختلف سازمان اکو مورد بحث قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به بررسی موضوع توسعه منابع انرژی و ارزیابی آثار زیست محیطی آنها در نشست ها و اجلاسهای سازمان در سالهای 2001 - 1999 اشاره کرد. ادامه دارد...... سیام / 1436ـ1415
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست