۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9433074
T T
۰ نفر

فیلیپ دو ویلیه، سیاستمدار یا عوام فریب (4 و پایانی )

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9433074
فیلیپ دو ویلیه، سیاستمدار یا عوام فریب (4 و پایانی ) # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/02/85 خارجی.سیاسی.فرانسه. این نکته از آن جهت بی سابقه است که راست افراطی فرانسه بطور سنتی با یهودیان فاصله داشته و گاه حتی آنان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. تاریخ راست های افراطی شواهدی دارد که آنها را در میان نژادپرستان طبقه بندی می کند و یهودیان فرانسه نیز چنین وانمود می کنند که خود یکی از بزرگترین قربانیان نژادپرستی در جهان هستند و بنابراین با راست های افراطی نمی توانند بطور استراتژیک دارای روابط باشند. دو ویلیه نیز بی میل نیست تا با نشان دادن قدمت روابط فرانسویان با جامعه یهودی این کشور راه خود را در این یک مورد با "ژان ماری لوپن" رهبر راست های افراطی جدا نشان دهد. در پی این گرایش، دو ویلیه همدردی خود را با یهودیان در جریان کشته شدن یک جوان یهودی بنام "ایلان حلیمی" در فرانسه که چندی پیش بلوای تبلیغاتی بزرگی در فرانسه براه انداخت نشان داد، او در مراسم یک کنیسه شرکت کرده و شادمانی خود را نیز از این نزدیکی پنهان نکرد. درست بعد از این مراسم بود که دو ویلیه تمایل خود را به شرکت در تظاهرات و واکنش های ضد نژادپرستانه آشکار کرد و تماس های مکرر جامعه یهودیان این کشور را با خود تایید کرد. "هانری داهان" رییس مجموعه انجمن ها و جنبش های یهودی فرانسه نیز در اظهار نظری گفته است که دو ویلیه تنها مرد سیاسی فرانسه است که آشکارا و به صراحت نسبت به خطر اسلام گرایی رادیکال و عواقب آن برای فرانسه هشدار داده است. "مارک استانیسلاوسکی" یکی از رهبران یهودی منطقه "ویتری" در حومه پاریس نیز خطاب به دو ویلیه گفته است که اظهارات اسلام ستیزانه شما دقیقا منطبق با تفکر بخش مهمی از یهودیان فرانسه است. این نوع اظهارات و گرایش های نوپدید این سوال را در محافل سیاسی فرانسه ایجاد کرده که آیا واقعا یهود فرانسه به سوی راست افراطی این کشور گرایش پیدا کرده است. "ژولین درای" سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه با اشاره به سوء استفاده انتخاباتی دو ویلیه از مساله اسلام در فرانسه، اظهارت و نوشته های او را "غیر منطبق با روح جمهوری فرانسه" می داند که با این کار اسلام را نشانه گرفته است. مخالفت دو ویلیه به ویژه با سیاست مهاجرت پذیری نیکلا سارکوزی وزیر کشور فرانسه، احزاب سیاسی را به این نتیجه رسانده که دو ویلیه برای رقابت با لوپن رهبر راست های افراطی فرانسه، تصمیم دارد جایگاه او در انتخابات ریاست جمهوری را اشغال کند. "ژان ماری لوپن" در انتخابات ریاست جمهوری گذشته فرانسه با کسب آرایی بالا به دور دوم راه یافت و سبب نگرانی همه احزاب سیاسی شد، چنان که با هجوم متحد به صندوق های رای، شیراک ناباورانه به الیزه راه یافت و رقیب سوسیالیست او حذف شد. اروپام/ 2093/270/ 1651 /
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست