۸ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9427237
T T
۰ نفر
نخست وزیر فرانسه از پاسخ منفی اتحادیه ها اظهار تاسف کرد # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/01/85 خارجی.سیاسی.اجتماعی.فرانسه.اعتصاب "دومینیک دو ویلپن" نخست وزیر فرانسه از پاسخ منفی اتحادیه کارگری و کارمندی این کشور برای گفت وگو در خصوص مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال، اظهار تاسف کرد. وی روز سه شنبه در مجلس ملی فرانسه در پاسخ به سووال یکی از نمایندگان افزود: آرزو دارم که در شرایط کنونی درهای گفت وگو را باز کنیم. نخست وزیر فرانسه در همین خصوص ادامه داد: در یک نامه به اتحادیه های کارگری و کارمندی نوشته ام که در خصوص دو مورد که آنان به مقرارت جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال انتقاد دارند، حاضر به گفت وگو هستم. دو ویلپن که برای اولین بار از طرح خود در برابر نمایندگان مجلس ملی فرانسه عقب نشینی می کرد، گفت: آماده هستم تا مدت دو سال دوره آزمایشی را کاهش دهیم. وی بار دیگر با تکرار دعوت خود از اتحادیه های کارگری و کارمندی برای گفت وگو در این خصوص افزود: وعده می دهم که دلایل لغو قرارداد را به کارگران و کارمندان اعلام کنم. اتحادیه های کارگری و کارمندی فرانسه معتقدند، دو ویلپن در گفت وگوهای خود با آنان بر دیدگاه های خود تاکید داشته و تنها در مورد مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال توضیح می دهد. این در حالی است که اتحادیه های کارگری و کارمندی فرانسه خواستار پس گیری و عدم اجرای این مقررات هستند. نزدیک به یک ماه است که تظاهرات و اعتراضات دانشجویان و جوانان نسبت به مقررات جدید استخدامی برای افراد زیر 26 سال در فرانسه ادامه دارد، این اعتراضات با حمایت اقشار مختلف مردم این کشور همراه شده است. اروپام/2090/270/1439/1368
۰ نفر