۲۶ اسفند ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9425923
T T
۰ نفر
اتحادیه افریقا خواستار رعایت موازین حقوق بشر در زیمبابوه شد ............................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی26/12/85 خارجی. سیاسی. زیمباوه. اتحادیه آفریقا.
" اتحادیه آفریقا "روز شنبه از زیمبابوه خواست به موازین حقوق بشر و اصول دموکراتیک - احترام بگذارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از" آدیس آبابا -"براساس بیانیه اتحادیه آفریقا" -آلفا عمر کوناری " کمیسر اصلی این اتحادیه" مجددا بر ضرورت احترام جدی به حقوق بشر و اصول دموکراتیک در زیمباوه - تاکید کرد".
بیانیه یادشده افزود" -کوناری تمامی گروه های مربوطه را به آغاز گفت وگوی سازنده و صادقانه به منظور حل وفصل مشکلات فراروی زیمباوه فراخواند".
به گزارش ایرنا -درهمین حال - مخالفین در زیمبابوه روز جمعه متعهد شدند که مبارزات خود را تا تغییر رژیم" رابرت موگابه -" رئیس جمهوری این کشور ادامه دهند.
مترجمام / ز.س1442 / شماره 111 ساعت 16:51 تمام انتهای پیام 16-51-04.P26
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست