۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9409452
T T
۰ نفر
انتخابات در آیینه قانون /چگونگی ثبت نام و اخذ رای ......................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/1386 پژوهش.سیاسی.مجلس.انتخابات.هشتم.قانون.
رای مردم در اداره امور جامعه در جمهوری اسلامی،نقشی حقیقی و اساسی دارد که از طریق "انتخابات "برای تعیین نمایندگان مجلس و برخی ازمسئولان ارشد کشور در حوزه های اجرایی و قانون گذاری به منصه ظهور می رسد.
برای تحقق امر مهم دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات، در قانون پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 21/9/1378 که بالغ بر 9 فصل است ، درباره تشکیل هیات های اجرایی، اعلام داوطلبی و بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، انتشار اسامی نامزدها، شیوه های قانونی تبلیغات ، تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رای و اعضای شعب، چگونگی اخذ رای و قرائت و شمارش آرا، رسیدگی به شکایات و اعلام نظر شورای نگهبان، امحای تعرفه و برگه های آرای مصرف شده و سایر موارد به تفصیل بحث می کند.
جهت آگاهی رای دهندگان عزیز از مفاد قانون، بخش هایی از آن که درباره چگونگی ثبت نام ، اخذ رای و شمارش آرا است به تکفکیک منتشر می شود.
*ثبت نام و اخذ رای فصل ششم آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی ثبت نام ، اخذ رای، قرائت و شمارش آراء است.
ماده 65 - برنامه ثبت نام ، اخذ رای، قرائت و شمارش آراء اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده ابتدا نسبت به ثبت اسامی هیات رئیسه در صدر فرم صورت جلسه نتیجه اخذ رای شعبه اقدام و آن را امضاء و سپس صندوق اخذ رای را باید در حضور نماینده هیات نظارت بر حوزه انتخابیه و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور ( چنانچه نمایندگان فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور حضور داشته باشند ) باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق آن را لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رای و همچنین مهر هیات نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه لاک و مهر می نمایند . ضمنا در صورتی که صندوق اخذ رای به گونه ای طراحی و ساخته شده باشد که نیازی به لفاف نداشته باشد فقط محل یا محل های تعیین شده بر روی صندوق رای ، پس از بستن آن در مراحل مختلف برنامه اخذ رای و محل شکاف صندوق برای انداختن رای در پایان برنامه ، با مهر انتخابات و مهر هیات نظارت لاک و مهر خواهد شد و برنامه اخذ رای و قرائت آراء را در 6 مرحله به شرح زیر انجام می دهند: اول - مرحله مراجعه رای دهندگان دوم - مرحله کنترل سوم - مرحله ثبت نام چهارم - مرحله اخذ رای پنجم - مرحله قرائت و شمارش آراء ششم - مرحله تنظیم و تکمیل صورت جلسه اول - مرحله مراجعه رای دهندگان : 1 -اعضای شعبه باید کوشش نمایند محل اخذ رای حتی الامکان در محوطه ومکانی مستقر باشد که یک درب برای ورود و یک درب برای خروج رای دهندگان داشته باشد .
2 -کلیه رای دهندگان حتی افرادی که در زندانها ، پادگانها ، بیمارستانها و نظایر اینها به سر می برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رای وارد محوطه اخذ رای می 'شوند.
دوم - مرحله کنترل : کنترل در دو مرحله انجام می شود : الف - نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه یا هر یک از منشی های شعبه ثبت نام و اخذ رای با ملاحظه شناسنامه رای دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند: 1 -شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی ممهور نشده باشد .
2 -شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رای 18 سال تمام داشته باشد.
ب- نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه و یا هر یک از منشی 'ها انگشت سبابه دست راست رای دهنده را مشاهده می نماید تا آلوده به رنگ جوهر استامپ که نشانه دادن رای در شعبه دیگر است ، نباشد . چنانچه مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی در روز اخذ رای بوده و دلالت بر دادن رای در شعبه دیگری نماید یا در انگشت سبابه او اثر جو هر استامپ شعبه اخذ رای دیگری مشاهده شود، با دستور نماینده فرماندار یا بخشدار از رای دادن وی جلوگیری به عمل آید.
سوم - مرحله ثبت نام : 1 -پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده است و واجد شرایط رای دادن می باشد یک نفر از منشی ها براساس مندرجات شناسنامه رای دهنده و در صورت لزوم پرسش از وی نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رای دهنده روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت وی روی برگ تعرفه ، آنرا با قید تاریخ ، با مهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ممهور و امضاء می نماید.
2 -متصدی ثبت نام ، شناسنامه رای دهنده را در محل تعیین شده به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید.
3 -وزارت کشور می تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رای دهندگان از قبیل جنس، سن و گ فرمهای جداگانه ای تهیه نماید. نماینده فرماندار - بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظفند فرمهای اطلاعات آماری را هنگام ثبت نام از رای دهندگان تکمیل نمایند. این فرمها در پایان بدون آنکه در داخل صندوق اخذ رای انداخته شود ، حسب مورد به بخشداری یا فرمانداری مربوط تحویل داده خواهد شد . نتایج این فرمها هیچگونه اعتبار و سندیت و تاثیری در روند محاسبه نتیجه آرای انتخابات نخواهد داشت.
چهارم - مرحله اخذ رای : 1 -پس از ثبت نام رای دهنده ، برگ رای توسط متصدی ثبت نام و ناظر هیات نظارت به مهر انتخابات و مهر هیات نظارت ممهور و پس از جدا شدن به رای دهنده تحویل می 'گردد.
رای دهنده پس از اخذ رای ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصه های نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را برروی آن می نویسد و در صورتی که نام و نام خانوادگی نامزدها قبلات در برگ رای چاپ شده باشد ، در مقابل اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، علامت می زند و پس از انداختن برگ رای در صندوق اخذ رای ، از درب خروجی شعبه خارج می گردد . بدیهی است تعرفه انتخاباتی و قسمت ویژه نظارت پس از ممهور شدن تحت نظر مشترک اعضای شعبه و ناظرین شورای نگهبان نگهداری خواهد شد .
2 -نماینده فرماندار یا بخشدار و اع ضای شعب ثبت نام و اخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت کاملات آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یک از اعضای شعب و نماینده فرماندار یا بخشدار و ماموران انتظامی و نماینده هیات نظارت بر حوزه انتخابیه و اصولات کلیه افرادی که به نحوی از انحاء در شعبه وظیفه ای به عهده دارند ، حق نوشتن برگ رای یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای اشخاص را ندارند . در صورتی که برای نوشتن یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدهای مورد نظر برروی برگ رای نیاز به فرد دیگری باشد ، رای دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد .
3 -نماینده هیات نظارت بر حوزه انتخابیه در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط ماموران انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب راصورت جلسه نمایند وهمراه خاطی تحویل مقامات قضائی دهند.
4- نماینده فرماندار یا بخشدار و یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای مراقبت خواهند نمود هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رای نشود . کنترل این امر توسط ماموران انتظامی در جلوی درب ورودی شعبه انجام می 'شود .
5 -به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون به جز مسئولان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای ، ناظران شورای نگه بان ، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها ، حضور دیگر افراد در شعب ثبت نام و اخذ رای ممنوع و جرم است و به جز مسئولان یاد شده افراد دیگر فقط می 'توانند به عنوان رای دهنده در محل شعبه حضور یابند و بلافاصله پس از دادن رای ، محل شعبه را ترک نمایند . رئیس شعبه یا نماینده فرماندار یا بخشدار با همکاری ماموران انتظامی موظف 'اند از حضور افراد غیر مسئول در محل شعبه جلوگیری به عمل آورند.
پژوهم - م.ج. - 1446 شماره 335 ساعت 15:11 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست