۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9407567
T T
۰ نفر
بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در پاریس در مورد قطعنامه 1803 .........................................................
پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/86 داخلی.سیاسی.سفارت.بیانیه.شورای امنیت.قطعنامه.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس روز چهارشنبه در زمینه قطعنامه1803 شورای امنیت بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایرنا در این بیانیه با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای کامل توافق ایران و آژانس در ماه اوت 2007 و حل و فصل تمامی شش موضوع باقیمانده و تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ، صدور قطعنامه جدید فاقد هرگونه مشروعیت قانونی دانسته شده است.
این بیانیه اقدام شورای امنیت برای محروم ساختن جمهوری اسلامی ایران از حقوق قانونی و غیرقابل انکار آن برای برخورداری از فناوری صلحآمیز هسته ای بر طبق معاهدات بین المللی را، ناعادلانه و غیر منطقی توصیف می کند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این بیانیه بر لزوم حفظ اعتبار شورای امنیت تاکید کرده و استفاده سیاسی و ابزاری چند کشور معدود از این نهاد که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد ، نادرست خوانده است.
این بیانیه اقدام این کشورها را اقدامی در جهت تضعیف جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، تنها نهاد فنی حقوقی ذیصلاح در بحث هسته ای ، دانسته است.
در بیانیه سفارت ایران در پاریس همچنین بر جایگاه شورای امنیت بعنوان محلی امن و مطمئن برای "احقاق" و نه "تضییق" حقوق کشورها تاکید شده است.
بیانیه در بخش دیگری با اشاره به پاراگراف آخر طرح کاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عادی شدن اجرای پادمانها در ایران پس ازحل و فصل موضوعات باقیمانده و تائید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ، بهانه ها و ادعاهایی را که بر آن اساس موضوع ایران به شورای امنیت گزارش شد، باطل دانسته و صدور قطعنامه و مجازاتهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را غیر منصفانه، غیر قابل توجیه و غیر قانونی خوانده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده است که بر همین اساس اکنون طرح و بررسی موضوع برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به هیچ وجه در حیطه صلاحیت شورای امنیت نیست و باید صرفا توسط آژانس پیگیری شود.
در پاراگراف پایانی این بیانیه آمده است: ملتها نمی توانند پیشرفت خود در زمینه های علمی و فنی و دسترسی به فن آوری هسته ای صلح آمیز را موکول به جلب رضایت کشورهایی با اغراض مشخص سیاسی نمایند که اصولا مبنای کار خود را بر "بهانه جویی، لجاجت سیاسی و راضی نشدن" استوار کرده اند.
شبد1501**1740** شماره 312 ساعت 23:21 تمام
۰ نفر