۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9406254
T T
۰ نفر
یک تحلیلگرعرب: غرب به جای کشف حقایق در پی فشارسیاسی بر ایران است ................................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/86 خارجی.سیاسی.کویت.هسته ای.ایران.
یک تحلیلگر سیاسی عرب و کارشناس مسایل منطقه می گوید هدف کشورهای غربی در بررسی پرونده هسته ای ایران نه کشف حقایق بلکه اعمال فشار سیاسی بر ایران است.
دکتر "جعفرعباس حاجی" روز شنبه در این باره به "ایرنا" گفت: از آنجا که آمریکا و اروپا نتوانستند از طریق گزارش های آژانس خواسته های خود را پیش ببرند، تلاش های دیگری از جمله فشارهای سیاسی را به دور از مسایل علمی و فنی در رابطه با پرونده هسته ای ایران آغاز کردند.
وی خاطرنشان کرد: تامل در گزارش های اخیر البرادعی درباره ایران نشان می دهد که این گزارش ها تا حدی جنبه فنی و علمی به خود گرفته و به سمت رهایی از مسایل سیاسی به ویژه فشارهای آمریکا پیش رفته است.
استاد علوم اقتصاد سیاسی دانشگاه کویت افزود: در گزارش های اولیه البرادعی، فشارهای سیاسی آمریکا و اروپا به طور آشکار دیده می شد، اما وی توانست تا حد زیادی این فشارها را پشت سر بگذارد و در گزارش های بعدی خود جنبه علمی و فنی موضوع را مورد توجه قرار دهد.
وی گفت: به نظر من گزارش اخیر البرادعی گزارشی مثبت، علمی و فنی و تاحدی به دور از مسائل سیاسی بود و از این رو آمریکا و اروپا همواره می- کوشند پرونده را از مسیر اصلی آن خارج کنند و از این رو در این ارتباط بنا را بر توهم و ایجاد وحشت در ارتباط با قدرت گرفتن ایران گذاشته اند.
جعفر عباس با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی هر گونه تحریم علیه ایران در شرایط کنونی را مردود شمرد و گفت: مادام که پرونده هسته ای ایران جنبه فنی و کارشناسی دارد، اعمال تحریم و ورود مسائلی خارج از این چارچوب غیر قابل توجیه است.
وی تصریح کرد: مشکل اساسی این است که این کشورها به ویژه آمریکا با برخورداری از قدرت و اهرم های مطبوعاتی و رسانه ای می کوشند به هر بهانه ای مساله درست کنند و اعمال تحریم نیز از همین منظر قابل ارزیابی است.
این تحلیگر مسایل منطقه تاکید کرد: قطعا توجیهی برای اعمال تحریم ها وجود ندارد و توجیهات این کشورها نیز مبتنی بر توهم و القای ترس و وحشت از خطر قدرت گرفتن ایران و مسائلی به دور از امور فنی و علمی پرونده هسته ای ایران است.
وی افزود: آمریکا احساس کرده که پرونده هسته ای در ایران به خوبی و با درایت و بردباری و شفافیت بسیار بالا اداره شده و ایران توانسته است تا حدی این کشورها به ویژه آمریکا را در این موضوع با مشکل روبه رو کنند.
جعفر عباس تصریح کرد: حتی علت تاخیر در اعمال تشدید تحریم ها نیز به دلیل همین موانعی است که از یک سو گروه فنی، علمی و سیاسی ایران و از سوی دیگر گزارش های آژانس برای آنها فراهم ساخت.
**خاورم 1431**340** شماره 041 ساعت 10:30 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست