۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9406249
T T
۰ نفر
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت: حضور سلایق مختلف، نشاط انتخاباتی را درپی دارد ......................................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/86 داخلی.سیاسی.انتخابات.هشتم.دیدگاه.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی معتقد است حضور سلایق مختلف در رقابت ها، شور و نشاط انتخاباتی را درپی دارد.
"کریم ارغنده پور" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات ، تصریح کرد: به هر میزان که مردم احساس کنند در اعمال اراده عمومی تاثیرگذارتر هستند ، تمایل بیشتری برای مشارکت در انتخابات خواهند داشت.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: در انتخابات ، مردم با هر سلیقه ای، به نامزدهای نزدیک به گرایش خود رای می دهند و دیگران را هم ترغیب می کنند که به افراد مورد نظر آنها رای دهند و همین امر ، شور و نشاط انتخاباتی را درپی دارد.
ارغنده پور با بیان اینکه مردم سالاری بیش از سایر اشکال حکومتی، منافع و امنیت ملی را تامین می کند، تصریح کرد: اکثریتی که با این وصف، روی کار می آید باید حقوق اقلیت را رعایت کند.
این روزنامه نگار در ادامه گفت و گو با ایرنا، با اشاره به ویژگی های مجلس مقتدر، اظهار داشت: مجلسی که بر اساس انتخابات آزاد و عادلانه، در فضایی رقابتی و با داوری پذیرفته شده شکل گیرد، از اقتدار مطلوبی برای پیگیری حقوق عمومی و تامین اقتدار ملی برخوردار است.
ارغنده پور با اشاره به الزامات و اقتضائات مردم سالاری تاکیدکرد: مجلس اول به داوری بسیاری از بزرگان ، این الزامات را داشته است.
این روزنامه نگار با اعتقاد به این که احزاب سنگ بنای مردم سالاری هستند و بدون آنها دموکراسی ناقص و ناکارآمد است، تصریح کرد: یکی از ضعف های ادوار مختلف مجلس، کارکرد غیرحزبی در آنها بوده است.
وی افزود: اگر فراکسیون بندی های داخلی مجلس بر اساس رقابت های احزاب مشخص باشد، در این صورت اکثریت می تواند برنامه های حزب پیروز را پیگیری و تصویب کند.
ارغنده پور گفت: در قانون اساسی ایران، اصل جمهوریت با انتخابی بودن ارکان مختلف حاکمیت معنا می یابد که بر اساس آن مجلس باید در راس امور باشد. مجلس باید خانه ملت باشد و نمایندگان مردم، قوانین را براساس اراده مردم تصویب کنند.
سیام/ 1353-1344 شماره 036 ساعت 10:07 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست