۲۵ آبان ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9404855
T T
۰ نفر

متن کامل گزارش "محمد البرادعی" - 4

۲۵ آبان ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9404855
متن کامل گزارش "محمد البرادعی" - 4 # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/08/86 خارجی.سیاسی.هسته ای.آژانس.البرادعی.گزارش. -5-3 سایر موضوعات 38.آژانس ترتیباتی را اتخاذ نموده است تا راستی آزمایی و مهر و موم سوخت تازه پیش بینی شده برای کارخانه تولید برق هسته ای بوشهر در 26 نوامبر 2007 قبل از ارسال سوخت از فدراسیون روسیه به ایران را انجام دهد. و - خلاصه گزارش 39. آژانس قادر بوده است تا عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران را راستی آزمایی کند. ایران دسترسی آژانس به مواد هسته ای اعلام شده را فراهم نموده و گزارش- های شمارش مواد هسته ای در رابطه با مواد و تاسیسات هسته ای اعلام شده را فراهم آورده است. ایران ضمیمه تاسیسات برای کارخانه نطنز را منعقد نموده است. در عین حال بایستی توجه داشت که از ابتدای 2006 آژانس اطلاعاتی که ایران قبلا از جمله بر اساس پروتکل الحاقی و بعنوان اقدام شفاف سازی ارایه می کرد را دریافت ننموده است. در نتیجه سطح آگاهی آژانس راجع به برنامه هسته ای جاری ایران رو به زوال است. 40. بر خلاف تصمیمات شورای امنیت ایران فعالیتهای مرتبط با غنی سازی اش را تعلیق ننموده، به فعالیت کارخانه نطنز و کارخانه آزمایشی ادامه داده است. ایران همچنین به ساخت راکتور اراک و عملیات کارخانه تولید آب سنگین ادامه داده است. 41. دو مساله مهم باقیمانده مربوط به حیطه و ماهیت برنامه هسته ای ایران هستند، گذشته و حال برنامه سانتریفیوژ غنی سازی و مطالعات ادعایی، آژانس قادر بوده است تا نتیجه بگیرد که پاسخ های ارایه شده در خصوص برنامه -های اعلام شده گذشته پی 1 و پی 2 با یافته هایش مطابقت دارند. به هر حال آژانس به درخواست برای تداوم همکاری و راستی آزمایی کامل بودن اعلامیه های ایران را ادامه می دهد.آژانس قصد دارد در چند هفته آینده بر مسایل آلودگی و همچنین مطالعات ادعایی و سایر فعالیتهایی که می توانند کاربردهای نظامی داشته باشند متمرکز شود. 42. ایران به اندازه کافی دسترسی به افراد را فراهم آورده و به موقع به سووالات پاسخ داده و توضیحات و فراوان سازی (اطلاعات ) پیرامون مسایل را در چارچوب برنامه کار افزایش داده است. به هر حال همکاری ایران عکس العملی بوده بجای آنکه فعالانه باشد. همانطور که قبلا اعلام شده همکاری فعال ایران و شفافیت کامل برای اجرای کامل و سریع برنامه کار ضروری است. 43. بعلاوه ایران باید به اطمینان سازی پیرامون حیطه و ماهیت برنامه فعلی اش ادامه دهد. اعتماد به ماهیت صرفا صلحآمیز برنامه هسته ای ایران نیازمند آن است که آژانس قادر باشد که نه تنها در خصوص مواد هسته ای اعلام شده بلکه به همان اندازه مهم در خصوص نبود مواد هسته ای و فعالیتهای اعلام نشده تضمین دهد. اگر چه آژانس اطلاعات متقنی بجز آنچه که از طریق برنامه کار راجع به احتمال مواد هسته ای و فعالیتهای اعلام نشده جاری ندارد،آژانس در موقعیتی نیست که بدون اجرای کامل پروتکل الحاقی در خصوص نبود مواد هسته ای و فعالیتهای اعلام نشده در ایران تضمین معتبر دهد. بویژه این امر در پرتو تقریبا دو دهه فعالیتهای اعلام نشده ایران و نیاز به بازسازی اعتماد نسبت به ماهیت صرفا صلحآمیز برنامه هسته ای اش اهمیت دارد. بنابراین مدیرکل بار دیگر از ایران می خواهد تا پروتکل الحاقی در اسرع وقت اجرا کند مدیرکل همچنین از ایران می خواهد تا تمام اقدامات اعتماد سازی ملزم شده توسط شورای امنیت از جمله تعلیق تمام فعالیتهای مرتبط با عنی سازی را اجرا کند. 44. مدیرکل عندالاقتضاء به گزارش دهی ادامه خواهد داد. تمام شبد1856**1080**
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست