۱۲ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9400405
T T
۰ نفر

عنوان های مهم مطبوعات روز جمعه ایتالیا

۱۲ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9400405
عنوان های مهم مطبوعات روز جمعه ایتالیا ............................................
رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/05/86 خارجی.سیاسی.مطبوعات.ایتالیا *** کوریره دلاسرا - پرچم روسیه در اعماق دریا در قطب شمال - آمریکا و انگلیس : در عراق باید قدرت بیشتری به سازمان ملل داد - پل می سی سی پی در آمریکا فروریخت، 4 تن قربانی و 30 تن ناپدید شدند - آندسته از افرادی که مست رانندگی کنند مجبور به خدمت در بیمارستان ها می شوند *** لارپوبلیکا - فاجعه در می سی سی پی آمریکا - خیابانی در رم برای نخستین بار به همجنس بازان اختصاص داده شد - چرا دیگر شیرها مزه ندارند ؟ *** ایل سوله - رایس : امکان یک دولت فلسطینی وجود دارد - اختصاص 350 میلیون یورو به دانشگاه های با کیفیت در ایتالیا *** اونیره - سازمان ملل سعی بر از سرگیری مبارزه با فقر دارد - دوستان تروریست در مجلس ایتالیا - 11 میلیون خودرو در خیابان های ایتالیا، آغاز تعطیلات تابستانی - رایس به اولمرت و ابومازن برای انجام گفت و گو فشار وارد کرد اروپام/315/2171 شماره 028 ساعت 11:48 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست