۶ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9391485
T T
۰ نفر
"مصلحی": رایحه خوش خدمت به تعهد خود به اصولگرایان پایبند خواهد بود ..................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/05/86 داخلی.سیاسی.مصلحی.انتخابات.مجلس هشتم.
"حیدر مصلحی" عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایی گفت : اعضای گروه رایحه خوش خدمت به تعهد خود به اصولگرایان برای پذیرفتن تصمیمات شورای 11 نفره پایبند خواهند بود.
وی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درپاسخ به این سوال که آیا رایحه خوش خدمت به هر تصمیم جبهه متحد اصولگرایی درخصوص لیست نهایی نامزدهای این جبهه برای انتخابات مجلس هشتم ،پایبند خواهد بود ؟ افزود : مجموعه ای که اکنون شکل گرفته همه سعی و تلاش خود را خواهد کرد که این راه به نتیجه مطلوب اصولگرایان پایان یابد.
مصلحی با تاکید بر اینکه به تصمیمات اصولگرایان کاملا پایبند هستیم، تصریح کرد: این وحدت وانسجام که اکنون شکل گرفته تا پایان راه ادامه خواهد یافت و هیچ مشکلی در راه رسیدن اصولگرایان به وحدت وجود ندارد.
عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: مسیری که مجموعه اصولگرایان بر اساس اعتقادات و پایبندی به تعهدات طی می کند، مسیری روشن و نویدبخش است که آینده روشنی را در پیش روی آنها قرار داده است.
وی تاکید کرد: هیچ گروه وتشکلی نمی تواند منکر این باشد که امروز اتحاد بین اصولگرایان به بهترین نحو شکل گرفته است به طوری که همه جریان های اصولگرایی به نتیجه آن امید دارند.
سیام 1535/ 1324 شماره 081 ساعت 17:11 تمام
۰ نفر