۴ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9391376
T T
۰ نفر
مرکز پژوهشهای مجلس نحوه ارایه خدمات سلامت درکشورهای پیشرفته را بررسی کرد ......................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/06/86 داخلی.سیاسی.مرکزپژوهش ها.سلامت.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف استفاده از تجارب دیگر کشورها برای سیاستگذاری سلامت در ایران، نحوه ارایه خدمات سلامت در کشورهای سازمان اقتصادی همکاری و توسعه موسوم به (OECD) را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز به بررسی شیوه های قانونگذاری و تامین مالی بخش سلامت در کشورهای OECD پرداخت.
بر اساس این گزارش نظام های مراقبت سلامت OECD بر مبنای میزان مشارکت جامعه در مقررات تامین مالی و تامین خدمات به سه نوع خدمات طبی ملی (NHS) بیمه اجتماعی (SI) و نظام بازار خصوصی تقسیم می شود.
این گزارش می افزاید: هر چند در سازمان دهی نظام های موجود سلامت، اجزای نظام های مختلف با یکدیگر ترکیب می شوند، ولی طب ملی در میان 14 کشور از کشورهای OECD نظام غالب محسوب می شود.
هشت کشور سیستم تامین اجتماعی را ارایه کرده اند و یک کشور ( ایالات متحده ) نیز نظام بازار خصوصی را برگزیده است.
براساس این گزارش از نظر هزینه، نظام بر پایه بازار ایالات متحده بیش ترین میزان مخارج را نشان می دهد، بیمه تامین اجتماعی و طب ملی نیز مخارج تقریبا مشابهی را تا سال 1990 داشته اند ولی از آن به بعد نظام های طب ملی (NHS) موثرتر از نظام های تامین اجتماعی (SI) در کنترل هزینه ها عمل کرده اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارتباط واضحی بین میزان رفاه و سطح رضایت عینی شهروندان وجود دارد در حالی که هیچ یک از کشورهای شمال اروپا که دارای حکومت های سوسیال دموکرات بوده اند از نظر رضایت شهروندان در سطح بالا (65/0) نبوده اند.
همچنین کشورهایی که دارای رژیم های محافظه کار سنتی بوده اند، سطح مشابهی از رضایت را نشان می دهند (بین 60 تا 70 درصد) در انگلستان و ایرلند این سطح تقریبا50 درصد است و وضعیت ناقص رفاه اجتماعی دراروپای جنوبی (ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان ) سبب کم ترین سطح رضایت شهروندی 40 درصد شده است.
همچنین تحلیلی بر تغییرات به وجود آمده در مقررات عمومی نظام های مراقبت سلامت در سه کشور آلمان، آمریکا و انگلیس، ما را به این نتیجه می رساند که هر کدام از این نظام ها از دیگری برای ارتقای سطح بهداشت جامعه خود گرته برداری می کنند.
به عنوان نمونه ساز و کارهای رقابتی در طب ملی انگلستان و نظام مبتنی بر بازار ایالات متحده با اعمال کنترل های سلسله مراتبی در جایگاه مراقبت مدیریت شده کاهش یافته است.
در آلمان نظام بیمه اجتماعی و دفاتر بیمه اجتماعی غیردولتی در چارچوب مقررات دولتی تقویت شده اند و در همین حال ساز و کارهای رقابت و انتخاب بین صندوق ها به تمام اعضای بیمه اجتماعی معرفی شده است.
در پایان این مطلب آمده است: هریک از سه نظام سلامت شامل طب ملی، بیمه های اجتماعی و نظام خصوصی مخصوص به رغم مختصات خود، از نظر مقررات، روند هم گرایی را طی می کنند.
نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی ir.Majlis .www موجود است.
سیام.9131-1344 شماره 086 ساعت 14:50 تمام
۰ نفر