۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9387687
T T
۰ نفر
"ابوالغیط": مصر از هیچ گروه فلسطینی "خاصی" جانبداری نمی کند ..........................................................
الجزیره،خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/05/86 خارجی.سیاسی.مصر.فلسطین.
"احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه ی مصر گفت کشورش از هیچ گروه فلسطینی خاصی در مقابل گروه دیگری، جانبداری نمی کند.
وی امروز (یکشنبه ) طی سخنانی در قاهره بر ضرورت ازسرگیری روند گفت وگو میان فلسطینیان برای بازگشت آرامش به سرزمینهای فلسطینی تاکید کرد.
وزیر خارجه ی مصر گفت کشورش سیاست یکسانی با تمامی گروههای فلسطینی در پیش گرفته است و از هرگونه اقدام برای پایان دادن به تنش موجود در سرزمینهای فلسطینی استقبال می کند.
ابوالغیط همچنین خواستار بازگشت آرامش به سرزمینهای فلسطینی و هماهنگی مواضع گروههای فلسطینی برای تحقق آرمان مردم فلسطین شد.
مترجمام/1385/1369 شماره 055 ساعت 13:34 تمام
۰ نفر