۲۸ خرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9384875
T T
۰ نفر
در حدود 40 درصد مردم فرانسه در انتخابات مجلس ملی شرکت نکردند ...........................................................
پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/03/86 خارجی.سیاسی.فرانسه.انتخابات.
براساس بیانیه وزارت کشور فرانسه که صبح امروز دوشنبه منتشر شد ، 01/40 درصد از جمعیت رای دهندگان فرانسوی در دور دوم انتخابات مجلس ملی ایــــن کشور که روز گذشته برگزار شد ، شرکت نکردند.
کل جمعیت رای دهندگان 5/44 میلیون نفر اعلام شده بود.
به عقیده کارشناسان سیاسی، این میزان عدم مشارکت انتخاباتی مردم در طول تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که این جمهوری از سال 1958 آغاز شده است ، بــی سابقه می باشد.
میزان عدم مشارکت مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه خیلی کمتر از این میزان بود که به 16 درصد بالغ گردید.
براساس بیانیه وزارت کشور فرانسه ، حزب حاکم راستگرای فرانسه "یو.ام.پ" توانست با کسب 314 کرسی اکثریت این مجلس قانون گذاری را از آن خود کند.
براساس این بیانیه ، حزب سوسیالیست فرانسه 185 کرسی ، حزب کمــونیست 15 کرسی ، احزاب چپ رادیکال 7 کرسی و احزاب چپ متفاوت 15 کرسی کسب کردند.
بیانیه وزارت کشور فرانسه همچنین حاکی است که سبزهاتوانستند 4 نماینده، حزب جدید فرانسوا بایرو (جنبش دمکراتیک ) 3 نماینده ، حزب یو.د.اف سابق 22 نماینده و احزاب راست متفاوت 9 نماینده روانه این مجلس کنند.
براساس این بیانیه حزب "ام.پ.اف" یا جنبش مردمی برای فرانسه نیز توانست 1 کــرسی مجلس کسب کند و نامزدهای مستقل نیز 2 کرسی این نهاد قانون گذاری را به خود اختصاص دادند.
دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه روز گذشته با رقابت بین 933 نـــامزد برای کسب 467 کرسی دیگر این مجلس آغاز گردید.
اروپام/2092/270/1439/1392 شماره 035 ساعت 17:12 تمام انتهای پیام P28.54-17-12
۰ نفر