۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9378969
T T
۰ نفر
الهام :دولت با همه ظرفیت از وزیر آموزش و پرورش دفاع می کند (5) ................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/02/86 داخلی.سیاسی.الهام.
الهام در پاسخ به این سووال که چه کسی هنگام استیضاح فرشیدی وزیر آموزش و پرورش از او دفاع خواهند کرد گفت، در درجه اول خود وی از عملکردش دفاع خواهد کرد و احتمال دارد ریاست محترم جمهور نیز با حضور در مجلس از عملکرد وزیر آموزش و پرورش دفاع کند.
الهام با بیان این که دولت با همه ظرفیت از وزیر خود دفاع خواهد کرد افزود ،ممکن است ریاست جمهوری در صورت فراهم شدن وقت و شرایط مصلحت بداند با حضور در مجلس از وزیر آموزش و پرورش دفاع کند.
سخنگوی دولت در خصوص سفر رییس جمهور به کشورهای امارات و عمان نیز گفت: این سفرها بسیار موفق بوده است و در جهت راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست گسترش روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می گیرد و آثار آن هم بسیار مثبت و خوب بوده است.
سخنگوی دولت افزود: مردم ما خود شاهد دستاوردهای مثبت این سفر هستند و این اولین باری است که رییس جمهور در این سطح به این کشورها سفر می کند واین نشانه توفیق است و به نظر ما این سیاست، سیاست موفقیت آمیز است و در آینده سطح روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از پیش ارتقاء خواهد یافت.
الهام تصریح کرد: در همه عرصه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس معاهدات دو جانبه داریم که بعد از این سفرها کامل خواهد شد و این نشان می دهد که کشورهای منطقه قادر هستند مسائل خود را خودشان حل کنند و همانگونه که رییس جمهور اعلام کرد همسایه ها ماندنی و بیگانگان رفتنی هستند.
سیام.1436.م-الف. 1773 شماره 161 ساعت 28:16 تمام انتهای پیام P25.16-28-02
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست