۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9375718
T T
۰ نفر
نتایج یک نظرسنجی:هدف آمریکا از لشکرکشی ها،ایجاد تفرقه در جهان اسلام است .....................................................................
نیویورک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/02/86 خارجی.سیاسی.آمریکا.اسلام.نظرسنجی.
نتایج نظرسنجی یک موسسه آمریکایی در چهار کشوراسلامی مصر، پاکستان، اندونزی و مراکش نشان می دهد که اکثریت مردم این کشورها معتقدند هدف آمریکا از لشکرکشی به خاورمیانه ، ایجاد تفرقه و تضعیف جهان اسلام است.
بانی این نظرسنجی که بین ماههای دسامبر تا فوریه انجام شده، موسسه "نظر عمومی جهان" (WorldPublicOpinion) است.
در این نظر سنجی که حدود 4 هزار نفر مورد پرسش قرار گرفته اند.
86 درصد مردم مصر در پاسخ به این سوال که نظرتان راجع به دولت فعلی آمریکا چیست ؟ گزینه خیلی منفی را انتخاب کرده اند.
این رقم در مراکش 49 درصد ، در اندونزی 16درصد و در پاکستان 44 درصد بوده است.
"هدف آمریکا ازانجام عملیات در خاورمیانه چیست ؟" یکی دیگر از پرسش های این موسسه نظرسنجی بوده که در پاسخ به این پرسش 93 درصد مصری ها گفته اند هدف آمریکا کنترل نفت در خاورمیانه است.
در اندونزی 74 درصد ، در مراکش 82 درصد و در پاکستان نیز 38 درصد گفته اند که هدف آمریکا کنترل نفت است.
از شرکت کنندگان در این نظرسنجی سوال شده که آیا هدف آمریکا از حمله به برخی کشورهای خاورمیانه گسترش مرزهای اسرائیل است ؟ 91 درصد مصریهای شرکت کننده دراین نظرسنجی این موضوع را تایید و این رقم در اندونزی 58 درصد، در مراکش 64 درصد و در پاکستان 30 درصد بوده است.
همچنین 91 درصد مردم مصر حمله به نیروهای آمریکایی در عراق را تایید می کنند. در مراکش نیز 68 درصد و در اندونزی و پاکستان این رقم به ترتیب 19 و 31 درصد است.
اما در مورد حمله به نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز 91 درصد مصریها آن را تایید که این رقم در اندونزی 19 درصد، در مراکش 61درصد و در پاکستان 30 درصد است.
دراین نظرسنجی سوال شده که نظرتان راجع به حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس چیست ؟ 83 مصر درصد گفته اند که باید به این نیروها حمله شود و در اندونزی 17 درصد ، در مراکش 52 درصد و در پاکستان 28 درصد با حمله به این نیروها موافق بوده اند.
اروپام 2251/ 360 شماره 002 ساعت 12:00 تمام انتهای پیام P05.00-12-18
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست