۳۱ فروردین ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9374698
T T
۰ نفر
موسسه پژوهشی خواستار تغییر ماهیت روز ملی انگلیس کشور شد ........................................................
لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/01/86 خارجی.اجتماعی.انگلیس.روزملی.
یک موسسه تحقیقات دین مسیحیت در انگلیس خواستار تغییر ماهیت و تجدید حیات روز ملی این کشور شد که تحت عنوان "سنت جورج، حامی انگلیس" برگزار می شود.
موسسه "اکلسیا" در گزارشی اعلام کرد: هویت روز ملی سنت جورج که به احترام قدیس حامی انگلیس نام گذاری شده باید تغییر کرده و به یک روز ملی برای بزرگداشت سنت اختلاف عقیده تبدیل شود.
در این گزارش که بخشی از آن در شماره جدید نشریه "کلیسای انگلیس" منتشر شده، آمده است: هویت سنت جورج تا حد زیادی تخریب شده زیرا وی صرفا به عنوان قاتل اژدها که حامی جنگهای صلیبی با مسلمانان بود، شناخته می شود.
"در حالیکه بر اساس نسخه اصلی داستان که مربوط به قرن چهارم پس از میلاد است، سنت جورج فردی بود که از یک پناهنده مهمان نوازی کرد، از طبقات مستمند و فقیر حمایت می کرد و سیاست سرکوبگرانه امپراتور آن دوران را به چالش می کشید." نشریه ارگان کلیسای انگلیس نوشت: ارزشهای منسوب به سنت جورج در نسخه کهن داستان زندگی وی می تواند پایه ای برای تبدیل روز سنت جورج در 23 آوریل (4 اردیبهشت ) به یک تعطیلی ملی باشد که تمام شهروندان انگلیس را شامل شده و با فاصله گرفتن از خطرات ناشی از غرور ملی به ترویج راهی در معرفی انگلیسیها به عنوان افرادی بلند نظر باشد.
در ادامه گزارش اکلیسا آمده است: با تعطیل ملی اعلام کردن روز ملی سنت جورج می توان نقش انگلیسیها به عنوان شهروندان جهانی و نه ملی گرایانی با عقاید کوته بینانه را گرامی داشت.
این موسسه تحقیقات مسیحی با بیان اینکه "زمان آن رسیده است تا وابستگی روز سنت جورج با نژاد پرستان و راستگرایان افراطی به پایان برسد"، تاکید کرد: داستان سنت جورج نمایانگر فردی است که می تواند به انگلیسیها در بازیافتن هویت خود در جهانی که دیگر تحت کنترل آنها نیست، کمک کند.
اروپام/2225/345 شماره 070 ساعت 05:14 تمام انتهای پیام P31.14-05-01
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست