۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9374000
T T
۰ نفر
نیویورک تایمز: بیش از 41 میلیون نفر آمریکایی در فقر به سر می برند .................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/01/86 خارجی.اجتماعی.فقر.آمریکا.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه شنبه خود طی مقاله ای نوشت: بر اساس آمار "آکادمی ملی علوم" در آمریکا، 3/41 میلیون از مردم این کشور در سال 2005 در فقر زندگی می کردند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از این روزنامه، رقم فوق 1/14 درصد از مردم آمریکا را در این سال تشکیل می داد.
نیویورک تایمز با اشاره به گزارش دفتر آمار (مرکز آمار آمریکا) که شمار فقرا را در این سال در آمریکا تقریبا 37 میلیون نفر و یا6/12 درصد از جمعیت این کشور برآورد کرده بود، افزود که بیش از 4/4 میلیون فقیر در آمریکا در قیاس با آمار رسمی بیانگر آن است که فقر در آمریکا گسترده تر از چیزی است که پیش از این اعلام شده بود.
این مقاله که با عنوان "شمارش فقرا" منتشر شد، افزود که تعداد فقرا در آمریکا به مفهوم آن است که چهار سال پس از گذشت توسعه اقتصادی، تعداد کسانی که ( در سال 2005) به عنوان فقیر تعریف شده اند حتی بیشتر از فقرای دوران آخرین رکود اقتصادی آمریکا در اواخر سال 2001 که 7/11 درصد بود می باشد.
گزارش "ایرنا" به نقل از این روزنامه حاکی است، از میان 12 روش گوناگون اندازه گیری فقر در آمریکا، به استثنای یک مورد همه بیشتر از آمار رسمی بوده است .
نیویورک تایمز در این سرمقاله یاد آور شد که براساس آمار رسمی، خط فقر در آمریکا برای یک خانوار چهار نفری، سالانه 19 هزار و 806 دلار است و این در حالی است که در برآوردهای دیگر این رقم سالانه 22 هزار و 841 نفر اعلام شده است.
این روزنامه افزود: قانونگذاران باید به آمار جدید (از فقرا) توجه کنند و به دفتر آمار دستور دهند که شاخص های واقگرایانه تر آکادمی علوم را بپذیرند.
نیویورک تایمز در پایان این مقاله تاکید کرد، قانونگذاران آمریکایی همچنین باید درک کنند که هرگونه بهبودی در برنامه های ضد فقر همانند افزایش درآمد فقرای کارگر و فراهم آوردن آموزش و پرورش مطلوب تر اولیه، از سرمایه گذاری هایی است که آمریکا باید خود را ملزم به انجام آن نماید.
مترجمام.1544/ 1442 شماره 065 ساعت 30:11 تمام انتهای پیام P28.11-30-28
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست