۲ فروردین ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9370178
T T
۰ نفر
رهبرمعظم انقلاب:اگر قرارباشد بی قانونی کنند ماهم خواهیم کرد ..........................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/01/86 سیاسی .اجتماعی .رهبرمعظم انقلاب اسلامی.مشهد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعطم انقلاب اسلامی ،عصرامروز در اجتماع دهها هزار نفر از زائران و مجاوران حرم مطهررضوی ،ایجاد کشوری آزاد،مرفه، سربلند و برخورداراز پیشرفتهای علمی راخواست ملی ایرانیان دانستند و تاکید کردند: ایران برای دستیابی به دانش هسته ای طبق مقررات بین المللی عمل کرده است امااگر قرارباشد باابزار شورای امنیت بی قانونی کنند و حق مسلم ملت ایران رانادیده بگیرند ماهم می توانیم بی قانونی کنیم و خواهیم کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای باتبریک عیدنوروز و حلول ماه ربیع الاول ،آغاز سال جدید را فرصتی برای تقویت عزم ملی دانستند و افزودند:ملت زنده و عزیز ایران برای استمرار موفقیتها باید موقعیت درونی و جایگاه بین المللی خویش را بشناسد ،چالشهای پیش رو را درک کند و از خطوط اساسی مقابله بااین چالشها نیزآگاه باشد.
ایشان "سربلندی ایران اسلامی و الگوشدن درمیان ملتهای مسلمان" را هدف عمده ملت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند : تحقق این هدف بزرک نیازمند "استقلال وعزت ملی " ، برخورداری از"رفاه عمومی وعدالت اجتماعی " واستفاده از همه ظرفیتهای ملی است.
حضرت آیت الله خامنه ای ،استعداد،استقامت، "غیرت دینی وملی" و عشق به میهن راازجمله ظرفیتهای بی پایان ملت ایران برای تحقق اهداف بزرک خویش خواندند و افزودند : اگرچه ملت ایران حدود 200سال ،براثرسلطه استکبار و زمامداران وابسته عقب نگه داشته شده بود اماتجربیات موفق علمی و سیاسی سه دهه اخیرنشان می دهدکه ملت ایران قادراست به الگوی دیگر ملتها تبدیل شود.
رهبرانقلاب اسلامی ، پیشرفتهای جوانان و دانشمندان پرافتخار کشور در زمینه هایی همچون انرژی هسته ای، سلولهای بنیادی ،درمان ضایعات نخاعی و دهها زمینه دیگر را باعث تحسین جهانیان برشمردند و افزودند: در میدان رقابتهای سیاسی نیز موضعگیری مسئولان کشور در سطح منطقه و جهان ،برجسته و شاخص است و ملت ایران توانسته است مفاهیمی همچون "مردم سالاری دینی " و "دین محوری درسیاست " را به فرهنک سیاست بین المللی وارد کند و مجموعه واقعیات سه دهه اخیرنشان می دهد که ملت ایران می تواند درمیدان رقابتهای "علمی- صنعتی - اقتصادی و فرهنگی جهانی" به موقعیتهای چشمگیری دست یابد.
حضرت آیت الله خامنه ای راه پیش روی ملت ایران را راهی درخشان اما دارای فرازو نشیب دانستند و درتبین چالشهای پیش روافزودند : ملت ایران با دو دشمن درونی و بیرونی روبروست که دشمن درونی یعنی خصلتهای ناپسند نظیر تنبلی - نداشتن نشاط کاری - ناامیدی - بدبینی و نداشتن اعتماد به نفس فردی و ملی خطرناکتراز دشمن بیرونی است و ملت باید با همه وجود بااین میکروبها و موریانه های ویران کننده مقابله کند.
ایشان نظام سلطه بین المللی رادشمن بیرونی ملت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند : شبکه صهیونیزم جهانی ودولت کنونی ایالات متحده آمریکا سمبل دشمنان بیرونی ملت ایران به شمارمی روند که البته دشمنی ناکام آنها بااین ملت ازبعدازانقلاب شروع شده و همچنان ادامه دارد.
رهبرانقلاب اسلامی ستایش ملتهااز"مردم ایران ونظام جمهوری اسلامی " و اتهامات همزمان استکباربه این ملت راتناقض آشکارمیان گرایش ملتهای جهان و خواست سلطه گران برشمردند وافزودند : این رخنه فرسایشی ، بنای لیبرال دمکراسی غرب راروز بروز متزلزل ترخواهدکرد.
ایشان استقبال به یادماندنی ملتهای مختلف ازجمله مردم کشورهای آمریکای لاتین ازرئیس جمهوراسلامی ایران وتظاهرات ضدآمریکایی مردم همین منطقه هنگام سفراخیررئیس جمهورآمریکارانشانه ای ازتناقض موجود میان نگاه ملتهاومواضع دولتهای استکباری برشمردند وافزودند: این واقعیات نشان می دهد که آبروی ملت ایران درمیان ملتهاروبه افزایش است و لیبرال دموکراسی غربی ودولت آمریکا،هرروزبی آبروترمی شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای "جنک روانی"، "جنک اقتصادی " و "مقابله با پیشرفت واقتدارعلمی ملت ایران "را سه روش عمده دشمنان خواندند وافزودند : جنک روانی ،مهمترین برنامه دشمن به شمارمی رود ومردم ومسئولان باید اهداف و روشهای تحقق این برنامه هارابه خوبی بشناسند.
رهبرانقلاب اسلامی ،مرعوب کردن مسئولان ونخبگان - تضعیف اراده عمومی - تلقین مکرر مطالب غیرواقعی برای تغییردرک مردم ازواقعیات جامعه ، تضعیف اعتمادبه نفس مردم - سست کردن وحدت مردم ومسئولان - ودامن زدن به اختلافات قومی ،مذهبی و سیاسی وصنفی ، راازجمله اهداف جنک روانی دشمنان دانستند و افزودند : دولت آمریکاکه مظهرحمایت ازتروریسم ،نقض حقوق بشر، فتنه گری و دخالت دراموردیگرکشورهاست امروزبامتهم کردن ایران به اینگونه اقدامات ، درصدداست جای متهم ومدعی راعوض کند اماهمه می دانند که ملتهاازآمریکایی هاطلبکارهستند وآنهاباید درجایگاه متهم درمقابل اقدامات خودپاسخگوباشند.
ایشان ترساندن همسایگان جنوبی ایران راازدیگراهداف جنک روانی آمریکا خواندند و افزودند : این تلاش هاازاول انقلاب تاکنون ادامه داشته که برخی همسایگان مادرخلیج فارس آگاهانه این توطئه رادرک کرده اند و برخی دیگر ممکن است دردام آن ببفتند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آمادگی ایران برای انعقاد پیمان دفاعی مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس افزودند : ایران مانند تمام سالهای پس از انقلاب دست دوستی خود را به سوی این همسایگان دراز کرده و معتقد است امنیت این منطقه مهم باید با همکاری کشورهای خلیج فارس تامین شود.
رهبرانقلاب اسلامی در ادامه بحث خود درباره اهداف جنک روانی دشمن در نصیحتی به عناصر سیاسی داخلی افزودند : صاحبان قلم و بیان، تریبون و جایگاه مراقب باشند خواسته یا ناخواسته مقاصد دشمن را دنبال نکنند چرا که امروز هر کسی مردم را به "مسئولان و نظام و آینده" بی اعتماد کند و به اختلافات دامن بزند، به دشمن کمک کرده است.
ایشان جنک اقتصادی را دومین برنامه دشمن برای مقابله با ملت ایران ارزیابی کردند و افزودند: آنها می خواهند ملت را در مضیقه قرار دهند اما با ابلاغ سیاستهای اصل 44 و تلاش مجدانه دولت برای اجرای این اصول، میدان برای تحرک و رونق اقتصادی و فعالیت عموم مردم و صاحب ثروت باز شده است و به همین علت رویکرد دولت در سال جدید و یکی دو سال آینده باید رویکردی اقتصادی باشد.
رهبرانقلاب اسلامی مسئولان را به تشریح راههای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی فراخواندند و افزودند: تولید ثروت از طریق قانونی در اسلامی کاری پسندیده است و باید با اجرای سیاستهای اصل 44 منابع درآمدی آحاد مردم به خصوص طبقات ضعیف متنوع بشود و گشایشی در زندگی مردم به وجود آید.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر تحریم ایران خاطرنشان کردند : ملت ایران در میان همین تحریمها به انرژی هسته ای و پیشرفت و سازندگی دست یافته است بنابراین این ملت را از تحریم نترسانید.
ایشان مخالفت با استفاده مردم ایران از انرژی هسته ای را نمونه ای از تلاشهای دشمنان برای مقابله با پیشرفت علمی ایران خواندند و افزودند : مگر ملت ایران برای به دست آوردن انرژی هسته ای از سلطه گران اجازه خواسته بود که آنها می گویند مخالفیم.
حضرت آیت الله خامنه ای انرژی هسته ای را یک نیاز و ضرورت برشمردند و با انتقاد از تعدادی که حرف دشمن را مبنی بر"بی نیازی ملت ایران به انرژی هسته ای" تکرار می کنند، افزودند : آیا به نظر این عده، مسئولان اجازه دارند با عقب نشینی از خواست ملت، به نسلهای آینده خیانت کنند و آینده کشور را به خطر بیاندازند.
رهبر انقلاب اسلامی دستیابی به انرژی هسته ای را کاری بزرگتر از ملی شدن نفت دانستند و خاطرنشان کردند : تعدادی که حرف دشمن را تکرار می کنند امروز در حالیکه از ملی شدن صنعت نفت تمجید می کنند اما همان حرفهایی را می زنند که مخالفان دکتر مصدق و آیت الله کاشانی هنگام ملی شدن صنعت نفت می زدند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نظارت آژانس هسته ای بر تمامی فعالیتهای ایران افزودند: همه فعالیتهای ما قانونی بوده است اما اگر بخواهند با هیاهو و جنجال از شورای امنیت استفاده ابزاری کنند و حق مسلم ملت ایران را نادیده بگیرند و بی قانونی کنند ما هم می توانیم بی قانونی کنیم و خواهیم کرد.
ایشان همچنین تاکید کردند : اگر بخواهند با تهدید و اعمال زور و خشونت رفتار کنند بدون تردید ملت و مسئولان ایران از همه ظرفیت های خود برای ضربه زدن به دشمنان متعرض استفاده خواهند کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به نامگذاری سال جدید به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، آحاد مردم را به تلاش برای تقویت وحدت و یکپارچگی توصیه کردند و افزودند : برای ا فزایش انسجام اسلامی نیز باید بر اصول مشترک ملتهای مسلمان تکیه کنیم.
ایشان با توصیه به جوانان برای افزایش اعتماد به نفس فردی و ملی خاطرنشان کردند : شما جوانان عزیز می توانید کارهای بسیار بزرگی انجام دهید و کشور را به اوج عزت و اعتلا برسانید.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به حمایت مستمر ایشان از دولتهای قبلی و فعلی افزودند : حمایت خاص از دولت فعلی نیز متکی بر دلایلی است که جایگاه مهم دولت در ساختار سیاسی - مسئولیتهای سنگین قوه مجریه و جهت گیری اسلامی و انقلابی دولت نهم از جمله آنهاست.
ایشان سختکوشی - ارتباط با مردم - ذی مردمی و تلاش برای عدالت اجتماعی را از دیگر دلایل حمایت از دولت خواندند و افزودند : البته این حمایت بی حساب و کتاب نیست و مبتنی بر توقعاتی است که خستگی ناپذیری - حفظ مردم زیستی - دوری از مخاصمات جناحی و عمل به برنامه هایی که به مردم گفته می شود از جمله آنهاست.
در ابتدای این دیدار آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی ضمن عرض خیرمقدم به رهبر معظم انقلاب اسلامی، از فعالیتهای عمرانی آستان و پژوهشی حوزه علمیه خراسان گزارش داد و اعلام کرد : مسئولان استان ضمن هماهنگی و همکاری صمیمانه با یکدیگر برای تحقق شعار امسال یعنی اتحاد ملی و انسجام اسلامی تلاش خواهند کرد.
شبس / 1532/1525/ 1768 شماره 172 ساعت 21:22 تمام انتهای پیام C01.22-21-08 شماره 001 ساعت 19:00 تمام انتهای پیام P02.00-19-55
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست