۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9358375
T T
۰ نفر
لایحه اصلاح قانون صدور مجوزاحداث بنابرای فضاهای آموزشی تقدیم مجلس شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/09/30 سیاسی.دولت.فضاهای آموزشی دولت در راستای توجه به کسب مهارت عملی همراه با دانش و تقویت مدارس فنی حرفه ای، لایحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی را تقدیم مجلس کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه، احداث فضاهای آموزشی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از پرداخت هر گونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می شوند.
با توجه به قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضای آموزشی - مصوب 1386- و هدف قانونگذار از وضع آن در معافیت فضاهای آموزشی از پرداخت عوارض و عدم شمول آن به فضاهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، لایحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضاهای آموزشی که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی در هیات وزیران به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.
بر اساس این اصلاحیه، در ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضاهای آموزشی - مصوب 1386 - بعد از عبارت مدارس و عبارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای احداث فضاهای آموزشی و در تبصره (1) بعد از واژه علمیه عبارت و فضاهای اضافه می شود.
بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضاهای آموزشی که در جلسه علنی مورخ 22 فروردین 1386 مجلس تصویب شد وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تایید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برداران از پرداخت هر گونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف است.
همچنین تمامی مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداری ها و دهیاری های سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف طی 15 روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر کنند و رعایت بر و کف اعلام شده از سوی شهرداری مربوط و سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور ضروری است.
بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف ) برای فضاهای آموزشی تمامی مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که در گذشته احداث شده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می شوند.
سیام 9130** شماره 023 ساعت 11:14 تمام
۰ نفر