۲۷ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9351504
T T
۰ نفر
دیدار معاون اول رییس جمهوری از پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/27 سیاسی.ریاست جمهوری .معاون اول معاون اول رییس جمهوری روز شنبه با حضور در دبیرستان البرز تهران از پایگاه آماری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پرویز داودی ضمن بازدید از بخش های مختلف این پایگاه، از نزدیک در جریان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها قرار گرفت .
حدود دو هزار نفر در دو نوبت کاری در این پایگاه مشغول فعالیت هستند.
فرم های اطلاعات اقتصادی خانوارها پس از انجام یک سری مراحل در این پایگاه ، جهت تصویربرداری از آنها به واحد اسکن منتقل می شود و سپس سایت پردازش این اطلاعات را با برخی از سازمان های اجرایی مانند تامین اجتماعی و نیروی انتظامی کنترل می کنند و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، در بانک مرکزی اطلاعات ذخیر ه می شود.
سیام /1908 / 1723 شماره 023 ساعت 11:59 تمام
۰ نفر