۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9351379
T T
۰ نفر

کروبی:

۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9351379
کروبی: در زمان اصلاحات تشکیلات مشخصی نداشتیم ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/25 سیاسی.مجمع روحانیون.احزاب مهدی کروبی با بیان این که -مسئولیت بدون پاسخگویی معنا ندارد<، اضافه کرد: در زمان اصلاحات هر کس حرفی می زد و مسئولیت حرف خود را نیز قبول نمی کرد زیرا در آن زمان تشکیلات مشخصی نداشتیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دبیرکل حزب اعتمادملی که در نخستین کنگره این حزب سخن می گفت، با اشاره به این که -قدرت ممکن است انسان را به اشتباه بیندازد<، اضافه کرد: تشکیلاتی باید وجود داشته باشد که هر کس را که سر کار می آورد بتواند در همان چارچوب نگه دارد و وقتی کنار می رود نیز آسیب شناسی کند.
وی با اشاره به تاکید امام خمینی (ره ) بر -جمهوریت < و -اسلامیت < جمهوری اسلامی ایران ،احزاب نیرومند را مایه قدرت بیشتر نظام دانست.
وی اظهار داشت: وقتی حزب وجود نداشته باشد قدرت دستگاه های نظارتی کم رنگ می شود و حزب می تواند ایجاد قدرت کند، نظارت کند و پاسخ بخواهد.
کروبی وجود حزب را سبب برگزاری انتخابات سالم و رقابت پویا، دفاع از حقوق مشروع مردم، بهترین راه تامین منافع اقلیت های مذهبی و قومیت ها و تفکرات سیاسی توصیف کرد و افزود: قدرت پاسخگو، مهار قدرت و ثبات کشور نیاز به حزب دارد. حزب می تواند مانع توطئه های براندازی باشد.
از نظر او وقتی احزاب نیرومند در جامعه ایجاد شود نظام را از تهدیدات و آسیب های خارجی مصون می کند.
دبیر کل حزب اعتمادملی با بیان این که تحزب و حزب از ضروریات جامعه است، خرد جمعی را نتیجه تشکیل حزب خواند و ادامه داد: خرد جمعی در قالب حزب و تشکل ایجاد می شود و مجموعه ها و تشکل ها نیز می توانند با رقابت و نظارت قدرت را مهار کنند و از آن پاسخگویی بخواهند.
کروبی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر نظر امام خمینی (ره ) در مورد تشکیل -جمهوری اسلامی < ادامه داد: امام تاکید داشتند حزب باید وجود داشته باشد اما نه احزاب ساخته دست قدرتها. حزب باید از سطوح پایین شروع کند و با فعالیت به قدرت برسد.
سیام//1961/9130/1962/ شماره 023 ساعت 12:22 تمام
۰ نفر