۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9343031
T T
۰ نفر

هیات دولت تصویب کرد؟

۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 9343031
هیات دولت تصویب کرد؟ اختصاص 290 میلیارد ریال برای تقویت زیرساخت های دانشگاهی استان فارس ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/18 سیاسی.هیات دولت .دانشگاههای استان فارس دولت به منظور اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان فارس، با اختصاص 290 میلیارد ریال به منظور تقویت زیرساخت های دانشگاهی و تکمیل طرحهای عمرانی آموزش عالی در استان فارس موافقت کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این مصوبه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همکاری وزارت نفت و استانداری فارس و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد این مصوبه اقدام کند.
بر این اساس، این اعتبار باید در دانشگاه شیراز برای احداث خوابگاه دختران دانشگاه شیراز، احداث مجموعه ورزشی، احداث دانشکده فناوری های نوین، تکمیل خوابگاه پسران، احداث و تکمیل دانشکده های علوم پایه، احداث مرکز پژوهش های دانشجویی، در دانشگاه صنعتی شیراز در زمینه احداث مجموعه ورزشی دانشگاه به همراه استخر، احداث خوابگاه دختران، احداث دانشکده هوا و فضای دانشگاه صنعتی شیراز و در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی به منظور تکمیل و تجهیز ساختمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری هزینه شود با اعتبار مصوب شده در دانشگاه پیام نور برای تکمیل و تجهیز دانشگاه های پیام نور مراکز استان های استان، تکمیل دانشگاه پیام نور شیراز (مرکز تحصیلات تکمیلی و کتابخانه مرکزی )، تکمیل ساختمان آزمایشگاه دانشگاه پیام نور، تکمیل ساختمان آموزشی فرهنگی دانشگاه پیام نور هزینه خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 8/4/1387 و با شماره 50312/39771 از سوی پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
سیام. 1723 - 1535 شماره 026 ساعت 10:42 تمام
۰ نفر