۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9321839
T T
۰ نفر

اختصاصی/مقام حزبی پاکستان تصریح کرد:

۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 9321839
اختصاصی/مقام حزبی پاکستان تصریح کرد: گسترش تاسیسات هسته ای ایران قانونی است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/10 سیاسی.ایران.پرونده هسته ای.آمریکا اسلام آباد-مقام ارشدحزب مسلم لیک نوازپاکستان با بیان اینکه فعالیت های اتمی کشورمان صلح آمیزاست،تصریح کرد:گسترش و ایجادتاسیسات جدید هسته ای از سوی ایران قانونی است. احسن اقبال عصرامروز(سه شنبه )درگفت وگوباایرنا افزود:صدورقطعنامه علیه ایران درشرایطی که این کشور همکاری کاملی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته بسیار تاسف باربود. وی گفت:واکنش ایران به این قطعنامه طبیعی بود و جامعه جهانی باید شرایط این کشور را درک کند. اقبال باتاکیدبرصلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای کشورمان گفت:گزارش اخیرآژانس بین المللی اتمی سازمان ملل متحد نشان می دهد که جهت گیری برنامه هسته ای ایران از ابتدا تا کنون بطورکامل صلح آمیز بوده است. وی تصریح کرد:گزارش محمد البرادعی به عنوان مدیرکل سابق آژانس که درآخرین گزارش خود همکاری تهران با بازرسان را مثبت ارزیابی کرده ،می تواند مبنای خوبی برای ادامه مذاکرات هسته ای با ایران باشد. عضو ارشدحزب نوازشریف گفت:گزارش اخیر آژانس درباره بازرسی های معمولی و عادی ودرچارچوب تعهدات ایران در قالب ان. پی.تی به صراحت به مساله همکاری تهران با آژانس را اعلام کرده است. نماینده مجلس ملی پاکستان افزود:درگیر شدن شورای امنیت بامساله هسته ای ایران به عنوان موضوع تخصصی که مرتبط با آژانس است ازابتدا اشتباه بزرگی بود. اقبال توانمندی بومی ایران درفناوری هسته ای رابسیارمهم دانست و تاکید کرد:ایران تاکنون دردو جبهه یکی سخت افزاری ونرم افزاری دربرابرآمریکا وکشورهای غربی به موفقیت های زیادی دست یافته وپاکستان به عنوان همسایه آن کشور همواره از دستیابی تهران به فناروی های پیشرفته در حوزه های مختلف خرسند است. وی پیشنهاد مطرح شده ازسوی البرداعی وطرفهای مذاکره کننده غربی درنشست وین مبنی برارسال سه چهارم ذخیره اورانیوم ایران بادرجه غنای پایین به روسیه وپس ازآن به فرانسه برای غنی سازی به اندازه بیست درصد راغیرمنطقی خواند و تصریح کرد:تهران سالهای متمادی تلاش کرده تا به صورت بومی اورانیوم را غنی سازی کند و درشرایط فعلی درست نیست همه ذخیره خود را به روسیه ارسال کند. احسن اقبال در پایان باتاکید بر اینکه پرونده هسته ای ایران باید به آژانس بازگردد، اظهارداشت:همکاری های ایران با آژانس بین المللی اتمی حداکثری بوده ودرهمه بخش ها وتاسیسات هسته ای بابازرسان همکاری و مساعدت کرده بنابراین ضرورتی ندارد که شورای امنیت و کشورهای صاحب قدرت هسته ای به این کشور فشار وارد کنند. آساق 235**
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست